เสื้อตัวนี้น่ารัก พับจากแบงค์ 1 ดอลลาร์

ที่มา : http://members.cox.net/crandall11/money/shirt/


ลองมาดูกันทีละขั้นกันดีกว่า...

 

1. พับครึ่งตามยาวให้เกิดรอย แล้วกางออก     2.  พับขอบสองข้างจรดรอยตรงกลาง  

 

3. พลิกกระดาษกลับ พับขอบบน เข้าเล็กน้อย    

 

4. พับมุมทั้งสองจรดกัน ให้เป็นรูปคอปกเสื้อ   

 

5. พับขอบล่างขึ้นมาราวครึ่งทาง    6. พับซ้ำให้เกิดเป็นตัวเสื้อคร่าวๆ 

 7. คว่ำและหมุนคอเสื้อลง คลี่ส่วนตรงกันข้ามออก  

8. พับแขนเสื้อด้งภาพ (ดูภาพขยายใกล้ๆ)        

10. ภาพที่ได้ก่อนพับเสื้อขั้นสุดท้าย

 

เสื้อเชิร์ตตัวเล็กน่ารักของคุณ....


สนใจพับแบงค์เป็นรูปร่างต่างๆ? 

ขอแนะนำ Money Origami : http://members.cox.net/crandall11/money/