Tacit Knowledge

โปรแกรมนี้จะมีวิธีการดำเนินงานโดยมีการจัดตั้งทีมงานที่เกี่ยวข้องขึ้นมา เพื่อประชุมกันเพื่อรวบรวมความคิดเห็น หาวิธีการในการที่จะสามารถควบคุมค่าเหล่านี้ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมได้
ในการนำ Tacit Knowledge เข้ามาใช้ในองค์กรนั้น องค์กรที่เราทำงานอยู่ก็มีการนำรูปแบบที่เกี่ยวกับ Tacit knowledge Management เข้ามาใช้เช่นกัน วันนี้จะขอยกตัวอย่างโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คือ โปรแกรมที่เรียกว่า Centerlining และ Lean Management โดยอันแรกที่เรียกว่า Centerlining นั้น จะเป็นโปรแกรมที่มีคอนเซ็บเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต่าง ๆ ให้มีค่าอยู่ในจุดที่เหมาะสม เช่น น้ำยางที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตก็จะต้องมีการควบคุมค่า PH ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม การควบคุมค่าความดันของหม้อกำเนิดไอน้ำ หรือ Boiler เป็นต้น โดยโปรแกรมนี้จะมีวิธีการดำเนินงานโดยมีการจัดตั้งทีมงานที่เกี่ยวข้องขึ้นมา เพื่อประชุมกันเพื่อรวบรวมความคิดเห็น หาวิธีการในการที่จะสามารถควบคุมค่าเหล่านี้ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมได้ ถกเถียงปัญหาต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้มาสรุปและเขียนเป็นขั้นตอนในการดำเนินงาน หรือวิธีการควบคุมเป็นต้น

ส่วนอีกโปรแกรมหนึ่งที่เรียกว่า Lean Management นั้นจะเป็นโปรแกรมที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดึงแนวคิดของแต่ละบุคคลที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับหน้าที่นั้น เข้ามาพูดคุยกัน จัดตั้งเป็นทีมงาน เพื่อคิดและวิเคราะห์ว่าขั้นตอน หรือกระบวนการ หน้าที่งานใดที่เป็นขั้นตอนที่สูญเปล่าไม่ได้ทำให้งานที่ทำอยู่มีคุณค่า หรือมีประสิทธิภาพ หรือเป็นการรวบรวมความคิดเพื่อหาแนวทางลดขั้นตอนในการทำงาน เพื่อลดเวลา หรือลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ ได้

จะเห็นว่าวิธีการดังที่กล่าวมาแล้วเป็นวิธีที่เกี่ยวข้องกับการที่พยายามดึง Tacit Knowledge ของแต่ละบุคคลออกมาเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ อันที่จริงแล้วแต่ละบุคคลจะมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกัน หากเราสามารถดึงตรงส่วนนี้ออกมาใช้ก็จะเป็นประโยชน์แก่องค์กรได้มาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์ความรู้

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 936, เขียน: 07 Jul 2005 @ 18:11 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 01:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)