สงกรานต์ตลอดเส้นทาง

Joanne
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เนื้องอกสงกรานต์

สงกรานต์ปีนี้การเล่นน้ำ บนท้องถนนไม่ค่อยมากเหมือนปีที่แล้วสำหรับเส้นทางขอนแก่น ไปนครพนม คงเป็นเพราะแต่ละจังหวัดมีถนนข้าวเหนียว ถนนข้าวปุ้น สถานที่ที่เล่นน้ำโดยเฉพาะ แต่สิ่งเพิ่มมาคือ โคโยตี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควร ไม่จำเป็นต้องมี กลายเป็นเนื้องอกของสงกรานต์ รุกรามไม่ถึงวัดวาอาราม เนื้องอกนี้รอหมอผ่าตัดโดยเร็วก่อนจะรุกรามมากกว่านี้ จนกลายเป็นมะเร็ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าในวจก.มข.ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์จงรักษ์ 

ผมเห็น Blog ของอาจารย์น่าสนใจ จึงแวะเข้ามาเยี่ยม และเห็นด้วยกับอาจารย์ว่า เนื้องอกสงกรานต์กำลังรามปามกันไปใหญ่ ยิ่งที่กรุงเทพฯ ไม่ต้องพูดถึง เลย  ผมเขียนบทความเชิญชวนพวกเราชาวไทย เล่นน้ำสงกรานต์แบบเศรษฐกิจพอเพียงไว้ใน Blog ของผม และได้ Copy มาวางไว้ใน Blog ของอาจารย์ และยินดีที่ได้รู้จัก ผศ.จงรักษ์ ครับ

แนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง

กับ

การเล่นน้ำสงกราต์  

(คัดมาจาก http://gotoknow.org/blog/yom-nark9/72202)

 

 

 

ปีนี้ เป็นปีที่พวกเราคนไทย ร่วมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนม์มายุ ครบ 80 พรรษา   จึงขอเชิญชวนพวกเราคนไทย ร่วมกันทำความดี ซึ่งมีหลายวิธีการ วิธีการหนึงที่ผมเสนอในบทความนี้ก็คือการร่วมกันทำความดีถวายในหลวง ด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์ ให้ถูก  ให้เหมาะ ให้ควร ให้เป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงาม

 

 

ผมจึงขอน้อมนำเอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการกับการเล่นน้ำสงกรานต์ให้กับเยาวชนไทยได้ใช้เป็นแนวทางในการเล่นน้ำสงกรานต์ ที่เกิดประโยชน์กับตนและคนรอบข้าง ดังนี้

 

  

เยาวชนไทยควร ศึกษาให้รอบรู้ว่า การเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถูกต้องตามประเพณีเป็นอย่างไร วัตถุประสงค์ของงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสงเสริมให้เกิดคุณค่า 7 ประการ[1]

 

   

เมื่อวัตถุประสงค์ของประเพณีสงกรานต์ เป็นเช่นนั้น ก็ควรรักษาไว้ และเยาวชนไทยควรตระหนักในเรื่องของจริยธรรม อะไร ควร ไม่ควร ตระหนักในเรื่องคุณธรรม ของการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร เล่นน้ำให้สง่างาม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนที่พบปะ

  การเล่นน้ำสงกรานต์ก็ควรดำเนินอยู่บนความมีเหตุ มีผล ไม่ดำเนินการไปเพราะความมึนเมา ขาดสติ มีเรื่องทะเลาะวิวาท ไม่ใช้อารมณ์อยู่เหมือเหตุและผล ในการเล่นน้ำสงกรานต์ 

 

เยาวชนไทย ควรเล่นน้ำสงกรานต์เอาแบบพอประมาณ ไม่เล่นแบบสุด ๆ เกินขอบเขตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษ ได้สร้างไว้  ราด/รดน้ำให้กับผู้คน ก็เอาพอประมาณ ไม่จำเป็นต้องราดน้ำให้เปียกทั้งตัว ไม่จำเป็นต้องปะแป้ง ใช้แป้งละเลงผู้อื่น ให้เปื้อนไปทั้งหน้า ทั้งหัว ทั้งตัว  

 

  

สุดท้าย การเล่นน้ำสงกรานต์ เยาวชนไทยก็ควรมีภูมิคุ้มกันให้ดี  เมื่อรอบรู้ในหลักการ มีคุณธรรมประจำใจ มีเหตุมีผล เล่นน้ำแบบพอประมาณ ก็จะเป็นการรู้จักรักษาตัวไม่ให้เจ็บป่วย จากการเล่นน้ำสงกรานต์  เมื่อกลับจากเล่นน้ำแล้ว ก็อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันไปเป็นโรคปวดหัว ตัวร้อน ตามมา

 

 

ใส่เสื้อเหลืองอย่างเดียว ช่วยชาติไม่ได้หากไม่มีการทำความดี  หากไม่น้อมนำเอาสิ่ง ดี ๆ ของพระองค์ท่านไปปฏิบัติ จะถือว่ารักในหลวงได้อย่างไร  ผมจึงใคร่ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมใจกันน้อมนำเอาแนวคิดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับศาสตร์และประสบการณ์อื่น ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนาคนรอบข้าง  และพัฒนาชาติของเรา[1] http://kanchanapisek.or.th/kp8/song08t.htm
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์จงรักษ์ 

ผมเห็น Blog ของอาจารย์น่าสนใจ จึงแวะเข้ามาเยี่ยม และเห็นด้วยกับอาจารย์ว่า เนื้องอกสงกรานต์กำลังรามปามกันไปใหญ่ ยิ่งที่กรุงเทพฯ ไม่ต้องพูดถึง เลย  ผมเขียนบทความเชิญชวนพวกเราชาวไทย เล่นน้ำสงกรานต์แบบเศรษฐกิจพอเพียงไว้ใน Blog ของผม และได้ Copy มาวางไว้ใน Blog ของอาจารย์ และยินดีที่ได้รู้จัก ผศ.จงรักษ์ ครับ

แนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง

กับ

การเล่นน้ำสงกรานต์  

(คัดมาจาก http://gotoknow.org/blog/yom-nark9/72202)

 

 

 

ปีนี้ เป็นปีที่พวกเราคนไทย ร่วมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนม์มายุ ครบ 80 พรรษา   จึงขอเชิญชวนพวกเราคนไทย ร่วมกันทำความดี ซึ่งมีหลายวิธีการ วิธีการหนึงที่ผมเสนอในบทความนี้ก็คือการร่วมกันทำความดีถวายในหลวง ด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์ ให้ถูก  ให้เหมาะ ให้ควร ให้เป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงาม

 

 

ผมจึงขอน้อมนำเอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการกับการเล่นน้ำสงกรานต์ให้กับเยาวชนไทยได้ใช้เป็นแนวทางในการเล่นน้ำสงกรานต์ ที่เกิดประโยชน์กับตนและคนรอบข้าง ดังนี้

 

  

เยาวชนไทยควร ศึกษาให้รอบรู้ว่า การเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถูกต้องตามประเพณีเป็นอย่างไร วัตถุประสงค์ของงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสงเสริมให้เกิดคุณค่า 7 ประการ[1]

 

   

เมื่อวัตถุประสงค์ของประเพณีสงกรานต์ เป็นเช่นนั้น ก็ควรรักษาไว้ และเยาวชนไทยควรตระหนักในเรื่องของจริยธรรม อะไร ควร ไม่ควร ตระหนักในเรื่องคุณธรรม ของการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร เล่นน้ำให้สง่างาม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนที่พบปะ

  การเล่นน้ำสงกรานต์ก็ควรดำเนินอยู่บนความมีเหตุ มีผล ไม่ดำเนินการไปเพราะความมึนเมา ขาดสติ มีเรื่องทะเลาะวิวาท ไม่ใช้อารมณ์อยู่เหมือเหตุและผล ในการเล่นน้ำสงกรานต์ 

 

เยาวชนไทย ควรเล่นน้ำสงกรานต์เอาแบบพอประมาณ ไม่เล่นแบบสุด ๆ เกินขอบเขตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษ ได้สร้างไว้  ราด/รดน้ำให้กับผู้คน ก็เอาพอประมาณ ไม่จำเป็นต้องราดน้ำให้เปียกทั้งตัว ไม่จำเป็นต้องปะแป้ง ใช้แป้งละเลงผู้อื่น ให้เปื้อนไปทั้งหน้า ทั้งหัว ทั้งตัว  

 

  

สุดท้าย การเล่นน้ำสงกรานต์ เยาวชนไทยก็ควรมีภูมิคุ้มกันให้ดี  เมื่อรอบรู้ในหลักการ มีคุณธรรมประจำใจ มีเหตุมีผล เล่นน้ำแบบพอประมาณ ก็จะเป็นการรู้จักรักษาตัวไม่ให้เจ็บป่วย จากการเล่นน้ำสงกรานต์  เมื่อกลับจากเล่นน้ำแล้ว ก็อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันไปเป็นโรคปวดหัว ตัวร้อน ตามมา

 

 

ใส่เสื้อเหลืองอย่างเดียว ช่วยชาติไม่ได้หากไม่มีการทำความดี  หากไม่น้อมนำเอาสิ่ง ดี ๆ ของพระองค์ท่านไปปฏิบัติ จะถือว่ารักในหลวงได้อย่างไร  ผมจึงใคร่ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมใจกันน้อมนำเอาแนวคิดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับศาสตร์และประสบการณ์อื่น ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนาคนรอบข้าง  และพัฒนาชาติของเรา[1] http://kanchanapisek.or.th/kp8/song08t.htm
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอ.ยม  เห็นด้วยกับอ.ค่ะ ไว้ดิฉันจะขอเข้าไปแลกเปลี่ยนกับอ.บ้างค่ะ

เขียนเมื่อ 

หวัดดีค่ะอ.เก่ง

  • ไม่ได้เจออาจารย์เสียนานค่ะ หวังว่าอาจารย์คงสบายดี
  • รูปนี้เพิ่งเคยเห็น จำแทบไม่ได้ค่ะ ..เคยเห็นแต่อาจารย์ผมตรงๆ  ..แต่ก็สดใสเหมือนเดิมนะคะ
  • สวัสดีวันปีใหม่ไทยย้อนหลังค่ะ
อ.เก่ง
IP: xxx.146.63.184
เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ น้อง ตอนนี้ผมทรงนี้เหมาะกับน่าร้อนค่ะ ไม่ต้องทำอะไรมากค่ะ  เรียนหนักค่ะ  หวังว่าน้องจะสบายดีค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาทักทายค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • เห็นว่าอาจารย์เรียนหนัก
  • สู้ๆค่ะ

คำสำคัญ (Tags)

#สงกรานต์ของไทย

หมายเลขบันทึก

90357

เขียน

14 Apr 2007 @ 19:06
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 18:11
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก