Joanne
ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม

สงกรานต์ตลอดเส้นทาง


เนื้องอกสงกรานต์

สงกรานต์ปีนี้การเล่นน้ำ บนท้องถนนไม่ค่อยมากเหมือนปีที่แล้วสำหรับเส้นทางขอนแก่น ไปนครพนม คงเป็นเพราะแต่ละจังหวัดมีถนนข้าวเหนียว ถนนข้าวปุ้น สถานที่ที่เล่นน้ำโดยเฉพาะ แต่สิ่งเพิ่มมาคือ โคโยตี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควร ไม่จำเป็นต้องมี กลายเป็นเนื้องอกของสงกรานต์ รุกรามไม่ถึงวัดวาอาราม เนื้องอกนี้รอหมอผ่าตัดโดยเร็วก่อนจะรุกรามมากกว่านี้ จนกลายเป็นมะเร็ง

คำสำคัญ (Tags): #สงกรานต์ของไทย
หมายเลขบันทึก: 90357เขียนเมื่อ 14 เมษายน 2007 12:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 11:11 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (6)

สวัสดีครับ อาจารย์จงรักษ์ 

ผมเห็น Blog ของอาจารย์น่าสนใจ จึงแวะเข้ามาเยี่ยม และเห็นด้วยกับอาจารย์ว่า เนื้องอกสงกรานต์กำลังรามปามกันไปใหญ่ ยิ่งที่กรุงเทพฯ ไม่ต้องพูดถึง เลย  ผมเขียนบทความเชิญชวนพวกเราชาวไทย เล่นน้ำสงกรานต์แบบเศรษฐกิจพอเพียงไว้ใน Blog ของผม และได้ Copy มาวางไว้ใน Blog ของอาจารย์ และยินดีที่ได้รู้จัก ผศ.จงรักษ์ ครับ

แนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง

กับ

การเล่นน้ำสงกราต์  

(คัดมาจาก http://gotoknow.org/blog/yom-nark9/72202)

 

 

 

ปีนี้ เป็นปีที่พวกเราคนไทย ร่วมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนม์มายุ ครบ 80 พรรษา   จึงขอเชิญชวนพวกเราคนไทย ร่วมกันทำความดี ซึ่งมีหลายวิธีการ วิธีการหนึงที่ผมเสนอในบทความนี้ก็คือการร่วมกันทำความดีถวายในหลวง ด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์ ให้ถูก  ให้เหมาะ ให้ควร ให้เป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงาม

 

 

ผมจึงขอน้อมนำเอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการกับการเล่นน้ำสงกรานต์ให้กับเยาวชนไทยได้ใช้เป็นแนวทางในการเล่นน้ำสงกรานต์ ที่เกิดประโยชน์กับตนและคนรอบข้าง ดังนี้

 

  

เยาวชนไทยควร ศึกษาให้รอบรู้ว่า การเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถูกต้องตามประเพณีเป็นอย่างไร วัตถุประสงค์ของงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสงเสริมให้เกิดคุณค่า 7 ประการ[1]

 

   

เมื่อวัตถุประสงค์ของประเพณีสงกรานต์ เป็นเช่นนั้น ก็ควรรักษาไว้ และเยาวชนไทยควรตระหนักในเรื่องของจริยธรรม อะไร ควร ไม่ควร ตระหนักในเรื่องคุณธรรม ของการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร เล่นน้ำให้สง่างาม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนที่พบปะ

  การเล่นน้ำสงกรานต์ก็ควรดำเนินอยู่บนความมีเหตุ มีผล ไม่ดำเนินการไปเพราะความมึนเมา ขาดสติ มีเรื่องทะเลาะวิวาท ไม่ใช้อารมณ์อยู่เหมือเหตุและผล ในการเล่นน้ำสงกรานต์ 

 

เยาวชนไทย ควรเล่นน้ำสงกรานต์เอาแบบพอประมาณ ไม่เล่นแบบสุด ๆ เกินขอบเขตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษ ได้สร้างไว้  ราด/รดน้ำให้กับผู้คน ก็เอาพอประมาณ ไม่จำเป็นต้องราดน้ำให้เปียกทั้งตัว ไม่จำเป็นต้องปะแป้ง ใช้แป้งละเลงผู้อื่น ให้เปื้อนไปทั้งหน้า ทั้งหัว ทั้งตัว  

 

  

สุดท้าย การเล่นน้ำสงกรานต์ เยาวชนไทยก็ควรมีภูมิคุ้มกันให้ดี  เมื่อรอบรู้ในหลักการ มีคุณธรรมประจำใจ มีเหตุมีผล เล่นน้ำแบบพอประมาณ ก็จะเป็นการรู้จักรักษาตัวไม่ให้เจ็บป่วย จากการเล่นน้ำสงกรานต์  เมื่อกลับจากเล่นน้ำแล้ว ก็อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันไปเป็นโรคปวดหัว ตัวร้อน ตามมา

 

 

ใส่เสื้อเหลืองอย่างเดียว ช่วยชาติไม่ได้หากไม่มีการทำความดี  หากไม่น้อมนำเอาสิ่ง ดี ๆ ของพระองค์ท่านไปปฏิบัติ จะถือว่ารักในหลวงได้อย่างไร  ผมจึงใคร่ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมใจกันน้อมนำเอาแนวคิดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับศาสตร์และประสบการณ์อื่น ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนาคนรอบข้าง  และพัฒนาชาติของเรา[1] http://kanchanapisek.or.th/kp8/song08t.htm

สวัสดีครับ อาจารย์จงรักษ์ 

ผมเห็น Blog ของอาจารย์น่าสนใจ จึงแวะเข้ามาเยี่ยม และเห็นด้วยกับอาจารย์ว่า เนื้องอกสงกรานต์กำลังรามปามกันไปใหญ่ ยิ่งที่กรุงเทพฯ ไม่ต้องพูดถึง เลย  ผมเขียนบทความเชิญชวนพวกเราชาวไทย เล่นน้ำสงกรานต์แบบเศรษฐกิจพอเพียงไว้ใน Blog ของผม และได้ Copy มาวางไว้ใน Blog ของอาจารย์ และยินดีที่ได้รู้จัก ผศ.จงรักษ์ ครับ

แนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง

กับ

การเล่นน้ำสงกรานต์  

(คัดมาจาก http://gotoknow.org/blog/yom-nark9/72202)

 

 

 

ปีนี้ เป็นปีที่พวกเราคนไทย ร่วมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนม์มายุ ครบ 80 พรรษา   จึงขอเชิญชวนพวกเราคนไทย ร่วมกันทำความดี ซึ่งมีหลายวิธีการ วิธีการหนึงที่ผมเสนอในบทความนี้ก็คือการร่วมกันทำความดีถวายในหลวง ด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์ ให้ถูก  ให้เหมาะ ให้ควร ให้เป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงาม

 

 

ผมจึงขอน้อมนำเอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการกับการเล่นน้ำสงกรานต์ให้กับเยาวชนไทยได้ใช้เป็นแนวทางในการเล่นน้ำสงกรานต์ ที่เกิดประโยชน์กับตนและคนรอบข้าง ดังนี้

 

  

เยาวชนไทยควร ศึกษาให้รอบรู้ว่า การเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถูกต้องตามประเพณีเป็นอย่างไร วัตถุประสงค์ของงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสงเสริมให้เกิดคุณค่า 7 ประการ[1]

 

   

เมื่อวัตถุประสงค์ของประเพณีสงกรานต์ เป็นเช่นนั้น ก็ควรรักษาไว้ และเยาวชนไทยควรตระหนักในเรื่องของจริยธรรม อะไร ควร ไม่ควร ตระหนักในเรื่องคุณธรรม ของการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร เล่นน้ำให้สง่างาม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนที่พบปะ

  การเล่นน้ำสงกรานต์ก็ควรดำเนินอยู่บนความมีเหตุ มีผล ไม่ดำเนินการไปเพราะความมึนเมา ขาดสติ มีเรื่องทะเลาะวิวาท ไม่ใช้อารมณ์อยู่เหมือเหตุและผล ในการเล่นน้ำสงกรานต์ 

 

เยาวชนไทย ควรเล่นน้ำสงกรานต์เอาแบบพอประมาณ ไม่เล่นแบบสุด ๆ เกินขอบเขตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษ ได้สร้างไว้  ราด/รดน้ำให้กับผู้คน ก็เอาพอประมาณ ไม่จำเป็นต้องราดน้ำให้เปียกทั้งตัว ไม่จำเป็นต้องปะแป้ง ใช้แป้งละเลงผู้อื่น ให้เปื้อนไปทั้งหน้า ทั้งหัว ทั้งตัว  

 

  

สุดท้าย การเล่นน้ำสงกรานต์ เยาวชนไทยก็ควรมีภูมิคุ้มกันให้ดี  เมื่อรอบรู้ในหลักการ มีคุณธรรมประจำใจ มีเหตุมีผล เล่นน้ำแบบพอประมาณ ก็จะเป็นการรู้จักรักษาตัวไม่ให้เจ็บป่วย จากการเล่นน้ำสงกรานต์  เมื่อกลับจากเล่นน้ำแล้ว ก็อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันไปเป็นโรคปวดหัว ตัวร้อน ตามมา

 

 

ใส่เสื้อเหลืองอย่างเดียว ช่วยชาติไม่ได้หากไม่มีการทำความดี  หากไม่น้อมนำเอาสิ่ง ดี ๆ ของพระองค์ท่านไปปฏิบัติ จะถือว่ารักในหลวงได้อย่างไร  ผมจึงใคร่ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมใจกันน้อมนำเอาแนวคิดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับศาสตร์และประสบการณ์อื่น ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนาคนรอบข้าง  และพัฒนาชาติของเรา[1] http://kanchanapisek.or.th/kp8/song08t.htm

เรียนท่านอ.ยม  เห็นด้วยกับอ.ค่ะ ไว้ดิฉันจะขอเข้าไปแลกเปลี่ยนกับอ.บ้างค่ะ

หวัดดีค่ะอ.เก่ง

  • ไม่ได้เจออาจารย์เสียนานค่ะ หวังว่าอาจารย์คงสบายดี
  • รูปนี้เพิ่งเคยเห็น จำแทบไม่ได้ค่ะ ..เคยเห็นแต่อาจารย์ผมตรงๆ  ..แต่ก็สดใสเหมือนเดิมนะคะ
  • สวัสดีวันปีใหม่ไทยย้อนหลังค่ะ
สวัสดีค่ะ น้อง ตอนนี้ผมทรงนี้เหมาะกับน่าร้อนค่ะ ไม่ต้องทำอะไรมากค่ะ  เรียนหนักค่ะ  หวังว่าน้องจะสบายดีค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาทักทายค่ะ
  • เห็นว่าอาจารย์เรียนหนัก
  • สู้ๆค่ะ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี