กมลวัลย์
รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ

รายงานการสัมมนาบทบาทสภาคณาจารย์กับการพัฒนาองค์กร


การสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสัมมนาที่ดิฉันเห็นว่ามีการใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในการสัมมนาและได้ผลชัดเจนเป็นรูปธรรมจริงๆ

ตามที่ได้แจ้งไว้ในเรื่องผลการสรรหานายกสภาสภาบัน และกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าจะรายงานผลการสัมมนาบทบาทสภาคณาจารย์กับการพัฒนาองค์กร ที่ไปสัมมนาที่หัวหิน ระหว่าง ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นการสัมมนาที่มีอนุกรรมการร่างข้อบังคับการสรรหานายกสภาฯ และผู้บริหารในทุกระดับ ตาม ร่างพรบ.มจพ. ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. อยู่ในขณะนี้ เข้าร่วมสัมมนาด้วย

ดิฉันขอชื่นชมความตั้งใจของประธาน และรองประธานสภาคณาจารย์ กรรมการสภาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของสภาฯ รวมถึงอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ ที่ได้ร่วมกันสัมมนาร่างข้อบังคับอย่างขะมักเขม้น แม้ว่าจะมีเวลาที่น้อย และมีเรื่องที่ต้องทำมาก

การสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสัมมนาที่ดิฉันเห็นว่ามีการใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในการสัมมนาและได้ผลชัดเจนเป็นรูปธรรมจริง

รายการข้อบังคับที่ได้ทำการร่างในการสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่

  • ร่างข้อบังคับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

  • ร่างข้อบังคับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

  • ร่างข้อบังคับการสรรหาอธิการบดี

  • ร่างข้อบังคับการสรรหาคณบดี

  • ร่างข้อบังคับการสรรหาคณบดีวิทยาลัย

  • ร่างข้อบังคับการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก

  • ร่างข้อบังคับการสรรหาหัวหน้าภาควิชา

  • ...

โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดวิธีการสรรหา และสัดส่วนคณะกรรมการสรรหาชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

สาระสำคัญของข้อบังคับการสรรหานายกสภาฯ และอธิการบดี จะเน้นที่การจัดสรรสัดส่วน จำนวนของคณะกรรมการสรรหาให้เหมาะสม และเป็นกลาง โดยกำหนดวิธีการให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการ ให้ประชาคมสามารถเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมผ่านหน่วยงานที่ตนสังกัด 1 รอบ เมื่อหน่วยงานต่างๆ เสนอชื่อแล้ว คณะกรรมการสรรหา จึงให้ประชาคมมาทำการเลือกผู้ที่ต้องการโดยรวมอีก 1 รอบ

สำหรับร่างข้อบังคับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย มีการกำหนดจำนวนกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น กฎหมาย การเงิน การบัญชีเป็นต้น และรูปแบบการสรรหานั้นไม่แตกต่างไปจากวิธีการของสรรหานายกสภาฯ และอธิการบดีมากนัก  คือมีการเสนอชื่อจากประชาคมโดยหน่วยงาน 1 รอบ และประชาคมเลือกอีก 1 รอบ หลังจากได้รายชื่อจากหน่วยงานทั้งหมดแล้ว

สำหรับร่างข้อบังคับที่เหลือ รูปแบบวิธีการสรรหาจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเป็นการเลือกผู้บริหารหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนั้นจะมีระบบการเสนอชื่อต่อกรรมการสรรหาเพื่อคัดกรองผู้ที่เหมาะสมในระดับแรก เมื่อได้รายชื่อแล้วจึงให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นเลือกโดยรวมอีกครั้ง

เนื่องจากรายละเอียดการพิจารณาร่างข้อบังคับต่างๆ มีค่อนข้างมาก รายละเอียดหรือชื่อข้อบังคับที่ดิฉันนำเสนออาจไม่ครบถ้วน แต่ได้รายงานหลักการและสาระสำคัญไว้ข้างต้นแล้ว

หมายเลขบันทึก: 88634เขียนเมื่อ 5 เมษายน 2007 09:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 พฤษภาคม 2012 10:02 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี