อยู่มาวันหนึ่ง บังเอิญไปเจอข้อเขียนเรื่องนี้เข้า อ่านดูแล้วรู้สึกเข้าท่า น่าจะมีประโยชน์อยู่บ้าง ก็เลยนำเอามาฝากเพื่อนๆ อ่านดูนะครับ มีประโยชน์หรือไม่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างไร บอกกันมั้งนะ

บัญญัติ 10 ประการ ของการใช้อินเตอร์เน็ต

  1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือ ละเมิดผู้อื่น
  2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผูอื่น
  3. ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือ เปิดดูแฟ้มข้อมูลของผูอื่น
  4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
  5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
  6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
  7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
  8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
  9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคม ที่เกิดจากการกระทำของท่าน
  10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท

ขอขอบคุณ อาจารย์ยืน ภู่วรวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์