ทบทวนวรรณกรรมชีวิต

งานให้คำปรึกษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรื่องราวหนึ่งของชีวิตที่มีคำตอบชัดเจน พิสูจน์ได้ นำไปสู่การอ้างอิงในการศึกษาอีกหนึ่งชีวิตต่อไป
  • การทำงานที่ยังเริ่มต้นได้ช้าเหมือนเคย ตั้งใจจะรีบมาทำงานวิจัยชิ้นแรกในชีวิตให้เสร็จเร็ว ๆ แต่ในความเป็นจริงอุปสรรคไม่ใช่มีเพียงการขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือความชำนาญในสิ่งนั้นเท่านั้น อุปสรรคย่อย เช่น อยู่ดี ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ดับไปเฉย ๆ หรือค้นหาข้อมูลวิชาการด้านจิตเวชจากเว็บไซด์ของศิริราช ก็เจอไฟล์ชื่อแปลก bizzard ownz you เรียงอยู่แถวเดียวกับบทความจิตเวชอื่น ๆ ด้วยความอ่อนประสบการณ์ เมื่อคลิกเข้าไปก็เจอคำว่า "You were hacked by bizzard" ถูกปีศาจจับกินไปเรียบร้อย
  • ถ้าเปรียบการศึกษาวิจัยหนึ่งเรื่อง มักมีปัจจัยแทรกซ้อนเข้ามารบกวนการศึกษา ทำให้ผลที่ได้ไม่ดี หรือไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เพียงแต่ผู้วิจัยมีความสามารถที่จะบอกตั้งแต่แรกเริ่มออกแบบได้หรือไม่ว่า การศึกษาครั้งนั้นจะป้องกันตัวแปรแทรกซ้อนได้อย่างไรบ้าง หากนอกเหนือความคาดหมายหรือการควบคุม เป็นอุบัติเหตุระหว่างการศึกษาก็ต้องจดบันทึกไว้ เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขในการศึกษาครั้งต่อไป
  • เข้าใจแล้วว่าเพราะอะไรนักวิจัยมืออาชีพ กว่าที่จะสามารถสรุปการศึกษาเป็นหนึ่งทฤษฎี ให้ผู้อื่นนำไปใช้ปฏิบัติตาม จึงต้องผ่านกระบวนการศึกษาซ้ำ ๆ ไม่รู้กี่ครั้ง และมีเพียงทฤษฎีที่เข้าได้กับบริบทหนึ่ง ๆ ในขณะนั้นเท่านั้น จะเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติต่อเนื่องได้จริง
  • ชีวิตมนุษย์หนึ่งชีวิต หากเปรียบเสมือนการศึกษาวิจัยหนึ่งเรื่องก็ย่อมเป็นได้ บางครั้งเราศึกษาทบทวนวรรณกรรมชีวิตอื่นที่เกี่ยวข้องมากมาย มีการจดบันทึกบ้าง ไม่บันทึกบ้าง วิธีไหนที่สามารถนำมาใช้ทดลองปฏิบัติได้เข้ากับบริบทของชีวิตตน ก็ย่อมเสมือนทฤษฎีที่เข้ากันได้กับการศึกษาครั้งนั้น
  • แต่หากนำวิธีการบอก การสอน การเรียนรู้ตามวิธีการของผู้อื่นมาใช้แล้ว ไม่สามารถทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามที่ตั้งสมมติฐานไว้ ไม่ว่าจะด้วยเพราะมีอุปสรรคหรือตัวแปรใด มนุษย์ก็จะเฝ้าเพียรหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้เข้ากันได้กับสิ่งที่ตนสงสัยและต้องการพิสูจน์
  • สุดท้ายหากทดลองทำซ้ำแล้วผลเป็นเหมือนเดิม ก็ถือว่าผลการศึกษาของชีวิตนั้นกำหนดได้เป็นหนึ่งทฤษฎี และก็จะมีผู้สนใจในเรื่องเดียวกันมาเลือกทบทวนวรรณกรรมเรื่องหนึ่งของชีวิตที่มีคำตอบชัดเจน พิสูจน์ได้ และนำไปอ้างอิงในการศึกษาอีกหนึ่งชีวิตมนุษย์

                                                                            DAENG...D

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานให้คำปรึกษาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยครับ