บางครั้งเวลาพูดอะไรขึ้นมาก็ไม่ทันคิดอาจทำให้บางคนเสียใจ แต่ก็

กลับมาคิดได้ตอนหลังก็ไม่กล้าขอโทษ T_T บางครั้งตอนพูดยังไม่รู้

เลยว่าทำให้คนนั้นน้อยใจอยู่ อาจเป็นเพราะเป็นคนที่คิดอะไรก็พูดมา

อย่างนั้น จนบางครั้งคนที่เรารักเราก็พูดไม่ดีกับเค้าไป พูดเรื่องคนอื่น

บ้าง จนบางครั้งเค้าก็ไม่พอใจ อยากบอกว่ารู้สึกเสียใจกับการกระทำ

มาก แต่พอมารู้ตัวอีกทีก็เหมือนกับว่า ความรู้สึกที่ดีที่มีให้ไม่เหมือน

เดิม ก็อยากบอกคนๆนั้นว่า "ขอโทษค่ะ" ต่อไปจะไม่ทำอย่างนี้อีก

แล้ว หากวันนั้นเค้าคนนั้นไม่บอกว่าเราไม่ดีอย่างไร เราก็คงคิดไม่ได้

คงจะยังไม่สายที่เราจะปรับปรุงตัว  แต่คงจะสายไปที่จะทำให้ความ

รู้สึกดีกลับคืนมา            ก็นี่แหละค่ะคนเรา หากพูดอะไรก็ต้องคิดก่อน

พูด เพราะคำพูดของเราไม่สามารถที่จะเรียกกลับมาได้อีกเพราะพูดไป

แล้ว ครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่เราควรกลับไปปรับปรุงตัว