ในเดือนนี้มีโปรแกรมที่จะทำมากมายเลย

- วันที่1 - 21 มีนาคมนี้ก็ต้องไปเรียนพิเศษที่

  วิสุทธานี ตั้งแต่ 10.30- 15.00

- วันที่สำคัญก็คงจะเป็นวันที่ 25 มีนาคมแล้วหละเพราะต้องไปสอบเข้า

   ที่โรงเรียนอีกที่หนึ่ง ก็เป็นการเปลี่ยนชีวิตเลยที่เดียว หากติดขึ้นมา

   ก็ต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ก็ต้องปรับเปลี่ยนอีกมากเลย  (เหมือน

   ว่าจะติด) แต่ก็คงไม่ติดหรอกเพราะข้อสอบมันยากมากๆและก้ไม่

   ค่อยได้เตรียมตัวเลยแต่อย่างไรก็คงต้องทำ ให้ดีที่สุด (สู้ๆสู้ตาย)

   แต่หากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะอยู่ไหนก็ได้ แต่ต้องอยู่กับความ

   พยายาม เพราะถึงโรงเรียนจะดีแค่ไหนแต่เราไม่มีความพยายาม

   เราก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้.....

               และทำไมหลายๆคน(โดยเฉพาะผู้ใหญ่บางคน)ถึงคิดว่า

    การอยู่  โรงเรียน ดังๆ ถึงจะได้งานทำง่ายกว่าโรงเรียน(ธรรมดา)

    แล้วการที่ไม่ได้อยู่โรงเรียนดังๆแสดงว่าไม่มีความสามารถงั้นหรือ

    แล้วทำไมไม่เปลี่ยนความคิดกันบ้าง  ว่าควรจะมองคนที่ความ

    สามารถกัน     บางครั้งความคิดเช่นนี้ก็เหมือนปิดกันโอกาส

    ของคนหลายๆคน

               อยากให้คนที่คิดเช่นนี้เปลี่ยนความคิด เพราะการเปลี่ยน

     ความคิดจะทำให้เรามองโลกได้กว้างขึ้น....และมองอะไรได้ต่าง

     จากคนอื่น..^ v ^