ฝรั่งอยากบวชและสนใจพุทธศาสนา

Text : Ka-Poom

 

……………………………………………………

 

    -------> เมื่อวานมีนัดกับเพื่อนรุ่นพี่ อ.ละเอียด วงศ์ภูมิเมือง หรือพี่เอียดที่ดิฉันคุ้นเคย เพื่อนรุ่นเดียวกันสมัยเรียนจิตวิทยาให้คำปรึกษา ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นนัดที่คุยกันสักชั่วโมงสองชั่วโมง ก่อนที่พี่เอียดจะเดินทางไปหนองคายในตอนเย็น บอกว่ามีฝรั่งมาด้วย อยากคุยเรื่อง สติ เป็นฝรั่งที่สนใจในพุทธศาสนามากและอยากบวช  

-------> ดิฉันไปนั่งรอที่ร้านพิซซ่าแอนด์เบรคประมาณเกือบชั่วโมงได้ เพราะคลาดเคลื่อนกันเรื่องเวลานิดหน่อย เพราะพี่เอียดพาฝรั่งไปร่วมพิธีงานศพ มาถึง...ฝรั่งจริงๆ ค่ะ เพราะเป็นชาวฝรั่งเศส เป็นอาสาสมัครมาทำงานทางด้านแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม ที่ อ.ปากคาด จ.หนองคาย   

-------> กลุ่มพี่เอียดมาด้วยกันสี่คน มีพี่เอียด มิสเตอร์โยโย่ (ชื่อจริงดิฉันจำไม่ได้ค่ะ) พี่รุ่งเพื่อนพี่เอียด และเอ๋ เพื่อนผู้เป็นนักกิจกรรมบำบัดที่ทำงานทางด้านเด็กออทิสติก ลาออกไปทำงานทางด้านการบำบัดและการสอนเด็กออทิสติกโดยเฉพาะที่เวียงจันทร์ ประเทศลาว  

-------> การพูดคุยเมื่อวาน...แลกเปลี่ยนเรื่องการดูแลสุขภาพ คุยเรื่องอาหาร ธรรมชาติบำบัด เป็นการแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติของตนเอง แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเองอย่างไรบ้าง ซึ่งพี่รุ่งกับดิฉันเห็นพ้องต้องกันว่า หากเราเริ่มที่เราก่อน ทำไปเรื่อยๆ แล้วคนรอบข้างเราก็จะได้รับอิทธิพลของแนวทางการปฏิบัตินั้นไปด้วย อย่างเช่น คนในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน เหล่านี้  

-------> จากนั้นคุณมิสเตอร์โยโย่...ได้เล่าถึงแนวทางที่ตนเองได้ฝึกสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐานให้ฟัง จากนั้นได้แสดงทัศนะในมุมมองที่ตนเองได้พบตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยว่า คนไทยนั้นไม่ค่อยรู้จักศาสนาพุทธ ...ที่ว่ารู้จักในที่นี้ หมายถึงว่า ความรู้จักที่ลึกซึ้ง ในศาสนาที่ตนเองนับถือ และการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

นับถือพุทธ แต่ไม่รู้จักพุทธ...จริงหรือไม่...

คุณ มิสเตอร์โยโย่ มาอยู่ที่เมืองไทยได้ประมาณ เจ็ดแปดเดือนเห็นจะได้... ได้ถามดิฉันว่าการปฏิบัติที่ดิฉันปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไร มีความก้าวหน้า และเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อตนเอง อย่างไร   

-------> ดิฉัน...ก็เล่าให้ฟังว่าสำหรับตนเองนั้น ทำให้นิ่งขึ้น สงบขึ้น พิจารณาเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตตามความเป็นจริงมากขึ้น เข้าใจในความทุกข์มากขึ้นทำให้ไม่ต้องดิ้นรนหาความสุขอะไรมากมายนัก เพราะหากเราเข้าใจในความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้ว เราจะอยู่กับความทุกข์นั้นได้อย่างไม่ทรมาณมาก และที่สำคัญการฝึกและปฏิบัติทำให้เราเกิด ปัญญา .... คิดแก้ปัญหาและเรื่องต่างๆ ได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน  

-------> นอกจากนี้ยังส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก นึกคิดของเราด้วย คุณมิสเตอร์โยโย่ บอกว่าตัวเองค่อนข้างหลงใหลในวิถีพุทธ และเริ่มฝึกกับพระอาจารย์ตามแนวทางของหลวงปู่ชา... และตอนนี้กำลังเรียนภาษาบาลี-สันสกฤต เพื่ออยากทำความเข้าใจในหลักคำสอนมากขึ้น  

วิถี ของคุณ มิสเตอร์โยโย่ ที่อยู่เมืองไทยนี้จะตื่นแต่เช้ามืด เตรียมหุงหาอาหารไปใส่บาตรด้วยตนเอง จากนั้นก็ฝึกปฏิบัติ และหากมีเวลา ก็จะพูดคุยสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ที่วัด เป็นประจำ   ก่อนกลับคุณมิสเตอร์โยโย่ ก็บอกกล่าว...ล่วงหน้าร่วมงานพิธีอุปสมบทของตนเอง ในวันที่ 19 เมษายน ที่ อ.ปากคาด จ.หนองคาย...