ความรุนแรงในโลกปจุบันยิ่งวันยิ่งเพิ่มอย่างทวีคูณ ไม่เฉพาะในบ้านเมืองของเราอย่างเดียว แต่โลกทั้งโลกกำลังประสบกับวิกฤตนี้ ความรุนแรงดั่งกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเหตุทางศาสนา เพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าศาสนานั้นเป็นกฎแห่งความสันติ โดยเฉพาะศาสนาอิสลาม ซึ่งชื่อก็บงบอกว่าอิสลามนั้นรักสันติ เพราะคำว่าอิสลามเป็นคำภาษาอาหรับที่นำมาจากคำว่า อัลสาลาม มีความหมายว่า ความสันติ และคำว่าอิสลามก็มีความหมายว่า ทำให้เกิดความสันติ ไม่เฉพาะในชีวิตประจำวัน แต่คลอบคลุมทุกๆด้านของวิธีชีวิต

ท่านศาสดามูหัมหมัดได้ตรัสว่า: วันปรโลกจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะเกิดสิ่งต่อไปนี้ หนึ่งในนั้นคือ การฆ่ากันตาย นี้เป็นคำพูดที่มุสลิมทุกคนต้องศรัทธา

จากตัวบทวัจนะนี้เราเข้าใจว่าในอนาคตจะต้องเกิดความรุนแรงขึ้น แต่ถามว่า อิสลามให้การสนับสนุนไหม?

คนทั่วไปอาจจะเข้าใจผิดว่า อิสลามคือศาสนาที่อำนวยความรุนแรง ถ้าไปศึกษาในประวัติศาสตร์และหนังสือที่เกียวกับอิสลาม จะเห็นได้ว่าอิสลามสั่งห้ามกระทำความรุนแรงอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะคนที่ไม่มีทางสู้ ในการทำสงครามท่านศาสดามูหัมหมัดได้กำชับให้บรรดาสาวกของท่านไม่ให้ฆ่าเด็ก ผู้หญิง ผู้สูงอายุและคนไม่มีทางสู้ทุกคน และสั่งห้ามตัดไม้ทำลายป่า

ในหะดิษบทหนึ่ง นาบีได้ส่งอุสามะห์ไปรบ ในสมรภูมิการสู้รบมีคนคนหนึ่งได้ตอสู้กับอุสามะห์ เมื่อเขาคนนั้นเห็นว่าตนกำลังจะแพ้ เลยกล่าวคำชาหาดะห์ แต่อุสามะห์ก็สังหารเขาผู้นั้นจนเสียชีวิต เหตุการในวันนั้นถูกรายงานมายังนาบี(ศาสดามูหัมหมัด) นาบีจึงเรียกอุสามะห์มาทักถาม อุสามะห์ก็บอกว่า เขากล่าวว่า คนคนนั้นกล่าวคำชาหาดะห์เพื่อหนีจากความตาย นาบีก็ตำนิอุสามะห์อย่างรุนแรงว่า "คุณได้ผ่าดูใจเขาเหรอไร" เหตุการในวันนั้นและคำตำนิของนาบีทำให้คิดว่า ถ้าเขาเกิดมาใหม่ดีกว่าชีวิตในวันนี้

ฉะนั้นการที่มีบางกลุ่มหรือบางคนโยนความผิดให้กับอิสลามและคนมุสลิมทั่วไป แท้จริงแล้วเขาเหล่านั้นเป็นผู้มีอคติกับอิสลาม เพราะความโหดร้ายที่เกิดขึ้น ไม่ได้กระทำโดยมุสลิมฝ่ายเดียวและไม่ใช่มุสลิมทุกคน

อะไรที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากกลุ่มที่หวังผลประโยชน์มากกว่า เพราะในบทหะดิษหนึ่งกล่าวว่า ใกล้วันปรโลกจะเกิดความอ่วน นักวิชาการตีความหมายว่าจะมีความร่ำรวยเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับตัวบทหะดิษอื่นๆ ความร่ำรวยดั่งกล่าวสวนใหญ่จะเกิดจากการชิงเด่นชิงดีของคนบางกลุ่ม

ท้ายนี้อยากให้ทุกท่านช่วยออกความคิดเห็นเพื่อที่จะให้ความจริงปรากฎขึ้นในสังคมโลก

 

หมายเหตุ: ขอโทษหากภาษาที่ใช้ไม่ถูกต้อง