วัฒนธรรมการเรียนรู้ : การคิดถูกวิธี

  ติดต่อ

  เพื่อจัดสรรวิถีชีวิตให้ถูกต้องดีงาม จากหลายคนที่คิดฝันไปกับเรื่องไร้สาระ ไร้จุดหมายและห่างไกลจากความเป็นจริง   

การคิดถูกวิธีตามหลักพุทธธรรมที่ควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่งเพราะ การเกิดมาเป็นคนได้นับว่าแสนยาก 

  แต่เมื่อเกิดมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมล้วนก่อเกิดแนวคิดต่าง ๆนานา 

 การเติบโตที่ผ่านวัยหนุ่มสาวคนแก่คนเฒ่ายิ่งมากอายุก็ยิ่งมากประสบการณ์ที่จะก่อเกิดความคิดมากมาย  แต่จะมีบางคนที่มีความคิดถูกวิธี 

  เพื่อจัดสรรวิถีชีวิตให้ถูกต้องดีงาม  จากหลายคนที่คิดฝันไปกับเรื่องไร้สาระ  ไร้จุดหมายและห่างไกลจากความเป็นจริง 

ดังนั้นเพื่อการดำเนินชีวิตคนเราก้าวไปสู่ความสำเร็จและสามารถดำเนินชีวิตไปสู่จุดหมายที่แน่นอนได้นั้น  ก็ด้วยการทำใจโดยแยบคาย 

 มองสรรพสิ่งด้วยการคิดพิจารณาสืบค้นถึงรากเหง้าต้นเค้าของมัน  คือมีการสาวหาเหตุผลจนตลอดสาย  รู้จักแยกแยะโดยละเอียด 

 แล้ววิเคราะห์ดูด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งตามสภาพของความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัน 

 เมื่อกระทำอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการคิดที่ถูกวิธี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 82967, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:42:50+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #แลกเปลี่ยนเรียนรู้#แนวคิดทางปรัชญาแห่งการดำเนินชีวิต

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)