ตามดู ตามดู ...และทำความเข้าใจตามจริง  

Text : Ka-Poom

…………………………………………………..    

จิต ของคนเรา ละเอียด ซับซ้อน หากตามไม่ทัน เราก็จะรู้ไม่ทัน จิต

ที่แปรเปลี่ยน ฉับ ฉับ ฉับ... ไปตามสิ่งที่มากระทบ...  

แม้จะฝึกพัฒนา จิต อย่างไร ก็ยังประมาทไม่ได้ เพราะเราหวั่นไหว  ------> ไปตามสิ่งที่มากระทบได้ตลอดเวลา  

กระทบแล้ว ช่างทำให้ใจ...ระรัว หวิวๆ ไหวๆ   

แล้วอารมณ์เล่า...เป็นเช่นไร... ???  

อารมณ์มีหนักบ้างเป็นบางครั้ง

มีหน่วงบ้างเป็นบางครา

ไหนจะเกิด ------> เบา โล่ง โป่ง สบาย ได้ไม่นาน

อารมณ์ก็อาจวนกลับมาตาม สัญญา เดิม

หากไม่รู้จักถอน สัญญา   จิต ------> ก็แว๊ปไปได้ตามเรื่องตามราว พลอยทำให้ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด หวิวๆ ตามไปเช่นกัน  

นี่เป็นอีกหนึ่งสภาวะที่ได้จากการสังเกต จิต ตน และได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น ทุกขณะจิต การฝึกพิจารณาดูอย่างมีสติ จะช่วยให้เราตามทัน ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ ความรู้สึก นึกคิด  เมื่อตามทัน ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมของเราให้สามารถแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสม  ยับยั้งชั่งใจได้มากขึ้น พิจารณาอย่างมีสติต่อเรื่องราว คำพูด สิ่งต่างๆ ที่มากระทบเราผ่านประสาทสัมผัส...ได้

ฝึกตามดูรู้ทัน...ตลอดเวลา

ทั้งจิตดี และจิตชั่ว...

จิตดีทำให้พอง...จิตชั่วทำให้ฝ่อ