เมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธ เราทุกคนนั้นล้วนมี

Text : Ka-Poom
..............................................................................................


เราทุกคนนั้นล้วนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธแทบทั้งสิ้น บางคนเมล็ดพันธุ์นี้งอกเจริญเติบโตเร็วมาก
บางคนพยายามที่จะถอนราก...ถอนโคนแห่งเมล็ดพันธุ์นี้
เมล็ดพันธุ์นี้...อยู่ที่ไหน...ในตัวเรา

หากพิจารณาแล้ว...หลอมรวมและอยู่ใน  "จิต"ใจ...ของเรา

การที่เราดำเนินอยู่และมีชีวิตอยู่นี้...
หน้าที่ต่อชีวิตเรา...ก็คือ การไม่พยายามบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ให้เจริญ

หากแต่เราควรพิจารณา...และทำให้เมล็ดพันธุ์นี้ห่อเหี่ยว..และลีบลง
แต่..ไปมุ่งเพาะเมล็ดพันธุ์อีกอย่าง..ที่มีอยู่ในตัวเราเช่นกัน
คือ เมล็ดพันธุ์แห่งความเบิกบาน แห่งความรัก
ซึ่งการเพาะพันธุ์เมล็ดนี้...ต้องฝึกฝนและใช้ความขยัน
ตั้งใจ และแน่วแน่...ในตนเองอย่างมาก

การทำเมตตาภาวนา..ก็ช่วยให้เราบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นี้ให้เติบใหญ่ และเจริญงอกงาม

และขณะเดียวกัน...เมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธนี้ ก็ฝ่อลง ลีบลง...เล็กลง