การถ่ายทอดความรู้ Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge

ขบวนการรวบรวมความรู้จากการถ่ายทอด Tacit Knowledge ให้เป็น Explicit Knowledge

ความรู้ของคนเรานั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ
1. ความรู้ที่ไม่ปรากฎชัดแจ้ง (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ไม่สามารถเขียนหรืออธิบายได้ การถ่ายโอนความรู้ประเภทนี้ทำได้ยาก จำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้จากการกระทำ ฝึกฝน (อยู่ในสมองคน เชื่อมโยงกับประสบการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ทั้งหมด)
2. ความรู้ที่ปรากฎชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถเขียนหรืออธิบายออกมาเป็นตัวอักษร ฟังก์ชั่นหรือสมการได้ (อยู่ในตำรา เอกสาร วารสาร คู่มือ คำอธิบาย วีซีดี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล)
  ซึ่งเราจะมีขบวนการรวบรวมความรู้จากการถ่ายทอด Tacit Knowledge ให้เป็น Explicit Knowledge ได้ดังนี้

Tacit Knowledge
(ความรู้ความเข้าใจในตัวคน)
                             Category(จัดหมวด)                            ¦                Associated (ระบุความสัมพันธ์)

 

                             Codified(ประมวล)                                            Principle/Theory (หลักการ/ทฤษฎี)

 

Encoding Process
(กระบวนการเข้ารหัส)
                                        

 

                                                                                                                          Transfer (ถ่ายทอด)

 

Explicit Knowledge
(ความรู้ที่ปรากฎชัดแจ้ง)


 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  การจัดการองค์ความรู้คืออะไร?(What is KM?)ความเห็น (3)

ได้ความรู้มากเลยครับ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้ค้าบ

Natz
IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค้าบบบบบ

fon jaa
IP: xxx.26.184.141
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากเลยค่ะ

ทำข้อสอบได้แย้ว...เย้ๆ