เวที ลปรร. เยาวชนจิตอาสา...จุดประกายหัวใจวัยใส

Text : Ka-Poom
...........................................................................................................................

------------> จากที่มีการตอบรับเข้าร่วมการทำ "เยาวชนจิตอาสา" จากโรงรียนต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองนั้น วันนี้เรามีนัดหมายจากโรงเรียน 3 โรงเรียนในจำนวนนักเรียน 50 คน ได้แก่ โรงเรียนสิงห์สามัคคี โรงเรียนศรีธรรมวิทยา และโรงเรียนสอนแก้วว่องไว

จากเดิมที่ตั้งใจว่า...จะเป็นเพียงการปฐมนิเทศ ก่อนเพื่อรออีกโรงเรียนที่เหลือ แต่น้องหนิงได้โทรหาดิฉันเมื่อคืนนี้ประมาณสี่ทุ่มกว่าเพื่อปรึกษาหารือว่า...จะไม่รอแล้ว แต่จะดำเนินการไปก่อนเลย "พี่ปุ๋มมีความคิดเห็นว่าอย่างไร" ดิฉันก็บอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง...และก็เลยเสนอให้นำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...ตามกระบวนการเวที KM ที่เราใช้กันอยู่มาใช้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้...

 

หลังจากที่เราปฐมนิเทศเด็กๆ แล้ว
เราก็แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน และกำหนดให้มีคุณอำนวย คุณลิขิต ประจำกลุ่ม
"พี่จะให้ชื่อน้องๆ ใหม่นะคะ...โดยจะตั้งชื่อให้ว่า เช่น น้องลม เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า อำนวย"
"น้องจอย...ชื่อน้องลิขิต" เด็กๆชอบใจใหญ่มาก ที่มีชื่อแปลกๆ เรียกกัน
จากนั้นก็อธิบายว่า..เขาควรทำอะไรกันบ้าง...

ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากเลยค่ะ...ดิฉันเน้นว่า เพื่อนๆ เล่าความดีที่ได้ทำกิจกรรมที่เป็นการอาสาสมัคร เราที่เหลือต้องชมเพื่อนนะ
บรรยากาศสนุกสนาน และมีความสุขมากค่ะ เพราะมีแต่รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และตลบอลอวลความดีที่เล่าสู่กันฟัง

น้องๆ ในแต่ละกลุ่มจะมาจากแต่ละโรงเรียน
เล่า..ชื่นชม และฟังความดีกัน

จากนั้น...ในตอนท้าย
พี่หนิงขออาสามัคร...ที่มีใจจริง ที่อยากเข้าร่วมในกิจกรรม "เยาวชนจิตอาสา" เพราะเราต้องการความยั่งยืนเหมือนตอนทำกิจกรรม Friend Corner และกิจกรรม To be Number one ที่เด็กมาทำด้วยใจและเวลาที่สานต่อกิจกรรม ก็จะมีความต่อเนื่อง...ยาวนาน ตามประสบการณ์ทีผ่านมา

.................................
สรุป...ความดีที่น้องทำ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน วัด และชุมชม
ปลูกป่า กวาดถนน อาสาสมัครช่วยภัย ทำแนวป้องกันไฟป่า
ช่วยคนชรา รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด บริจาคเลือด
และอีกมากมายความดี...โดยพี่หน่อยน้อย หรือป้าหน่อยของน้อง...
กำลังทำหน้าที่สรุปและรวบรวม...


.................................


เพียงวันนี้..เราก็รู้สึกชื่นใจ..ความมี"จิต"อาสาของน้องๆ แล้วค่ะ