เตรียม ลปรร. ในเยาวชนจิตอาสา

Ka-Poom
พลังอันยิ่งใหญ่อีกครั้งจากเด็กและเยาวชนที่มี "จิตอาสา"...บำเพ็ญตนต่อสังคม

เยาวชนจิตอาสา = "จิต" + "อาสา" เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น

Text : Ka-Poom
.........................................................................................................................

-----------> ตอนนี้ทางกลุ่มงานจิตเวช นำโดยน้องหนิง(คุณสุปราณี  พลไชย) และพี่หน่อยน้อย(คุณสุปราณี  ศรีพรหม) สองสาวแข็งขันทีมบำบัดยาเสพติด ได้ run งาน "เยาวชนจิตอาสา"

เมื่อวาน (26 มีนาคม 2550) เราได้ประชุมในทีมจิตเวชอีกครั้ง เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานนี้

้น้องหนิง...เรี่ยวแรงหลัก "เยาวชนจิตอาสา"

 

----------->เยาวชนจิตอาสา เราผนวกเขากับเครือข่าย To be Number one & Friend Corner ขยายการดำเนินงานของเด็กและเยาวชนออกสู่วงกว้างมากขึ้น เริ่มเข้าสู่ชุมชน และการมาบำเพ็ญประโยชน์ในโรงพยาบาล ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง โรงเรียน โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยทางโรงพยาบาล
นำทีมโดยกลุ่มงานจิตเวชที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมเครือข่ายนี้ด้วย ก็ได้กำหนดกิจกรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมายแรกที่ทางเรากำหนด คือ ให้เด็กได้มีโอกาสช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยไม่มีญาติผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่เป็นโรคติดต่อ

----------->ตอนนี้มีโรงเรียนเสนอตอบรับเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ 9 โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง

และทางเครือข่าย To be Number one & Friend Corner โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีนี้นำทีมโดยน้องก้อยซึ่งเข้ามารับตำแหน่งประธานชมรมแทนน้องแจ๊คนั้น ได้ร่างกำหนดกิจกรรม...คร่าวๆ เสนอต่อพี่หนิงว่าอยากเข้ามาทำกิจกรรมอะไรบ้าง...

น้องหนุ่ม - เยาวชนที่มาเป็นอาสาสมัคร...ช่วยงานโดยไม่เคยเกี่ยง

----------->ในฐานะที่กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลยโสธรเป็นทั้งพี่เลี้ยง และรับผิดชอบงานนี้ เราจึงพิจารณาและตัดสินใจ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันขึ้น โดยมีหัวเรื่องหลัก คือ ให้เด็กๆ ช่วยกันระดมจิตและความคิด..ว่าอยากจะทำสิ่งใดที่เป็นกิจกรรมภายใต้...การเข้าร่วมโครงการจิตอาสาครั้งนี้ และเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมที่ผ่านมา ที่ตนแต่ละแห่ง แต่ละโรงเรียนเคยดำเนินมา...

เวทีแรกนี้มีน้องๆ เข้าร่วม 50 คน...จัดขึ้นในวันนี้ ที่ห้องประชุม 2 โรงพยาบาลยโสธร


เราคาดว่า วันนี้เราจะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่อีกครั้งจากเด็กและเยาวชนที่มี "จิตอาสา"...บำเพ็ญตนต่อสังคม


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ต้นกล้าแห่งอนาคต

คำสำคัญ (Tags)#test

หมายเลขบันทึก: 81075, เขียน: 28 Feb 2007 @ 09:37 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)