ความรู้  - ปัญญา

Text : Ka-Poom
..............................................................................................................................
ความรู้ - ปัญญา นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับใบ "ปริญญา"
เพราะคนเรียนเยอะๆ มีใบปริญญาหลายๆ ใบ ไม่ได้เป็นสิ่งการันตรี
เสมอไปว่า... "ฉลาดหรือมีปัญญา"

เพราะ คิด - สร้างความรู้ --------> "นอกกรอบไม่ได้"
นำมาใช้ "ชีวิต" ไม่ได้
ใช้ได้เฉพาะ "โจทย์" ในตำรา และความรู้เฉพาะเรื่อง..เฉพาะด้านของตนที่ร่ำเรียนมา

แต่ขาดการฝึก "กระบวนการทางปัญญา" และ
และ "กระบวนการสร้างความรู้
แม้สมองจะสร้างขึ้นมาแล้ว...ก็ดึงออกมาใช้ไม่ได้ ไม่เป็น ---------> เพราะขาดการฝึก

แต่บางคนไม่ได้มี "ใบกระดาษ" รับรอง
แต่ก็สามารถสร้างความรู้ออกมาได้เลย
เพราะสมองถูกฝึกให้ใช้