แรงดึงดูด...นั้นช่างมีพลังมากต่อตัวเราเหลือเกิน


Text : Ka-Poom
.........................................................................................................
การที่เราจะออกจากแรงดึงดูดได้นั้น
ช่างยากเย็นเหลือเกิน --------> ต้องใช้ "พลังอย่างยิ่ง"
พยุงตนให้หลุดออกมา

เมื่อไหร่ที่เราตกลงไปอยู่ใน "แรงดึงดูด" นั้น
เมื่อนั้นเราจะวิ่งฝ่าออกไปได้ยาก
ต้องใช้ "สติ"...เป็นตัวกำกับเท่านั้น ---------> และการพิจารณา
"ความจริง"


ตามความเป็นจริง

และเมื่อไหร่ที่หลุดออกมาได้แล้ว
เมื่อนั้นก็ต้องคอยพยุงตัวไว้อย่างยิ่งยวด
ที่จะไม่พาตนหลุดเข้าไปในแรงดึงดูดนั้น...อีก

แรงดึงดูด = กิเลส

ประคองตนประคองใจ

และจิตวิญญาณนี้ออกห่างจาก...

และได้รับอิทธิพลจากแรงดึงดูดนี้ให้น้อยที่สุด