คุณภาพ<1> : พูดถึงทำไม

  Contact

คุณภาพ คือ อะไร

Text : Ka-Poom

…………………………………………………………………….

คุณภาพ คือ อะไร

อะไร คือ คุณภาพ

และทำอย่างไร...มาก น้อย แค่ไหน -------> ถึงจะได้ชื่อ ว่ามี คุณภาพ  

คุณภาพนี้ที่สุดแล้วใครได้ เราหรือเขา

เรา = ผู้ทำคุณภาพ

เขา = ผู้มารับการ ทำ คุณภาพของเรา  

แค่ไหน ----> จึงจะได้คำว่า คุณภาพ

ความพอดีของ คุณภาพ คือ ความพอเหมาะ พอเจาะ ทุกฝ่ายทุกส่วน

เดินไปที่ไหน มุมไหนก็เจอแต่คำว่า คุณภาพ

แล้วก็มีการสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นอาวุธป้องกันตนเองว่า ฉันมีคุณภาพนะ  

แต่...คนให้/คนทำ คุณภาพ ยังไม่มีความสุขเลย แล้วคนรับจะมีความสุขได้อย่างไร

  ……………..

ในทัศนะของดิฉัน

เคยครุ่นคิด พิจารณา และลงมือทำ research เรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่า...

จริงแท้แล้ว... คุณภาพ คือ อะไร

และทำอย่างไรถึงจะได้มาซึ่ง คุณภาพ โดยที่ไม่ใช่ตาม ตัวหนังสือ ซึ่งเขียนๆ ไว้ กำหนดไว้ แต่ต้องเป็นสิ่งที่เป็นแก่นแท้...นั้น  

แก่นแท้...ในความหมายของดิฉัน

ก็คือ... ความสุข ซึ่งเป็นคุณภาพที่มาจากและไปถึง...

ซึ่ง ความสุข ทั้งของผู้ให้บริการ --------> ให้ อย่างมีความสุข

และ ผู้รับ -------> รับ อย่างมีความสุข  

ความสุขนี้ รวมทุกสภาวะที่ คน พึงได้รับ

เราถึงซึ่งตรงนี้หรือยัง...แต่เท่าที่เห็น หลายแห่งบอกว่ามีคุณภาพ ไฉนคน ให้ คุณภาพถึงดูไม่มีความสุขเลย

แต่หากประเมินตามตัวชี้วัดแล้ว.. ผ่านคุณภาพ แน่นอน

และได้รับการรับรอง...

นี่เพียงพอหรือยัง...สำหรับการทำ คุณภาพ            

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In In Mind

Post ID: 80769, Created: , Updated, 2013-05-15 12:59:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 3, Read: Click

Tags #คุณภาพ ความสุข quality

Recent Posts 

Comments (3)

  • ตามมาอ่านคุณภาพของคนที่มีคุณภาพครับผม
  • ขอบคุณครับ

แล้วที่คุณภาพนั้นคุณพอใจหรือยัง

ถ้าพอใจแล้วมันก็มีความสุขนะครับ

เหมือนที่คุณเขียนมาน๊ะ

ชอบใจ ที่น้องกะปุ๋มวัดคุณภาพด้วยความสุข

ดีจังเลยค่ะ