คือความอดทนต่อการปฏิบัติและดูแล

 Text : Ka-Poom

………………………………………………………  

-----------> ในการดูแล หรือให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชนั้น...จัดได้ว่าเป็นงานหรือภาระที่หนักพอสมควร หนักในที่นี้คือ...ความหนักหนาทางด้านจิตใจ

ผู้ดูแล...หรือ care giver ต้องพลอยต่อสู้กับความรู้สึกอดทน ความท้อ ความไม่รู้เรื่องการสื่อสาร และความไม่เข้าใจในอารมณ์ ความรู้ ความรู้สึกของผู้ป่วย...  

เหนื่อย...และเหนื่อย

หากในครอบครัวเรามีผู้ป่วย...แต่เราไม่ทำความเข้าใจ...เราก็อาจจะเดี้ยงทางจิตใจตามไปด้วยได้ เช่น อาจกลายเป็นโรคเครียด...ตามไปด้วยได้  

ขอเพียงแค่เราทำความเข้าใจ... เข้าใจไปในความรู้สึกของเขา

ที่ป่วย...นั่นสิ่งหนึ่งก็มาจากความสามารถในการจัดการของเขา..ไม่ดี หรือเขาไม่สามารถจัดการอะไรในตนเองได้  ในความรู้สึก และตามสายตาที่เรามองเห็นเราจึงเห็นว่า เขาพูด เขาคิด เขาทำไม่ปกติ  ดังนั้น เมื่อเราทำความเข้าใจ ทำความรู้จักเขาใหม่ แม้เขาจะเป็นคนในครอบครัว หรือเพื่อน พี่  น้อง ที่เรารู้จักกันมานานก็ตาม... แต่นี่คือ มุมใหม่ของเขาที่เราต้องทำความรู้จักกันใหม่อีกครั้ง ...  

ช่วยเหลือ...เขา...

ความรัก..ความเข้าใจเท่านั้นที่จะสามารถทำให้เขาดีขึ้น...

โดยเฉพาะเป็นความรักความเข้าใจจากคนที่...เขารักและไว้วางใจ

  ...........................................

เมื่อใดที่สถานการณ์ในบ้าน...เราเริ่มมีภาวะความตึงเครียด

มีใครสักคนเริ่มมีสภาวะอารมณ์ที่เริ่มไม่ปกติ มีบางสิ่งบางอย่างที่ก่อกวนทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด รีบ...หาทางแก้ไข หรือบรรเทาให้ลดลง...สร้างสรรค์บรรยากาศให้ผ่อนคลาย

หรือเมื่อหนักหนาสาหัสสากรรจ์ ..ก็ต้องพึ่ง การรักษา...แต่ในขณะเดียวกันคนในบ้านคนในครอบครัว ก็ต้อง...เตรียมความพร้อม การบำบัดและฟื้นฟู...เพื่อ คืนเขากลับ...สู่สภาวะเดิมให้มากที่สุด