Text & Photo : Ka-Poom 

 ............................................................................................... 

--------->   ดิฉันเกิดความสงสัยว่า...ทำไม...

ในหน่วยงานที่ทำ KM นั้น จึงไม่มาใช้ Blog GotoKnow.org เป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่กลับไปสร้าง web เฉพาะองค์กร หรือหน่วยงานของตนเองขึ้นมาแทน...

 

ซึ่งพิจารณาดูแล้วก็คงไม่ได้ผิดอะไร หรอกค่ะ...เขาสามารถที่จะทำได้..

แต่ในมุมมองของตนเอง...มองว่าในเมื่อเรามี ---------> "แกน"..และแหล่งรวมเก็บ "ความรู้" ที่เปิดเป็นวงกว้าง ซึ่งไร้ขีดจำกัดนี้เราน่าจะร่วมกันมาใช้ประโยชน์จากที่ตรงนี้ น่าจะดี มีหน่วยงานหลายแห่งที่ดิฉันได้รับเกียรติให้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

และในหลายๆแห่งนั้น ดิฉันก็ได้เสนอ...ทางเลือกนี้ให้..แต่ส่วนใหญ่ก็ให้การปฏิเสธ เพราะต้องการมีที่เฉพาะตน

สำหรับองค์กรตน

 

ก็ไม่ผิดนะคะ...

เพราะเป็นเรื่อง...สิทธิ...แต่สำหรับตนเองก็รู้สึกเสียดาย เท่านั้น เองค่ะ...เสียดายว่า เราเป็น คนไทย ...น่าจะนำสิ่งดีดี...เรื่องดีดี..อันเป็นความรู้ของเรานั้น มาเก็บรวมกัน เสมือนกับ หอสมุดแห่งชาติ ...นี่ก็อาจเป็น คลังความรู้แห่งชาติไทย ได้...เหมือนกัน หากถึงเวลาที่เหมาะ...ในอนาคต

 

..................................... ...............................................

ณ วันนี้หากถามว่า GotoKnow ให้อะไร...

และดิฉันได้อะไรจากที่ตรงนี้...

และทำไม ดิฉัน...จึงยังต้องเขียน...และเพียรเข้ามาอ่าน

..................................... ................................................

 

---------> ก็ถามตนเองอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันค่ะ...แต่ก็ขี้เกียจที่จะอธิบาย เพื่อให้คำตอบ

ตระหนักแต่เพียงว่า...กลัวตนเองตายไปแบบไม่รู้ตัวค่ะ...และสิ่งที่เป็น... ความคิด ที่วนอยู่ในสมอง และปัญญานี้กลัวสูญสลาย...ไปพร้อมร่างกายตนเองค่ะ...ดังนั้น รู้...คิด อะไร...จึงอยากรีบบันทึกไว้...

สำหรับว่า...ใครจะอ่านมากน้อย...เท่าใด..ไม่เคยสนใจ

และไม่เคยหยุดที่จะทำ...

 

ดิฉันเคยโดน…บุคคลท่านหนึ่ง…กล่าวว่า…อยากได้ผลประโยชน์จากที่ตรงนี้…แหล่งเรียนรู้นี้บ่อยครั้ง…การกล่าวหานั้น กล่าวว่า ดิฉัน อยากได้ชื่อเสียง…อยากได้รางวัลสุดคะนึง…  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">แต่มาจนถึง…ทุกวันนี้..</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">ครบหนึ่งปี…ของการเป็นสมาชิก ที่ weblog  นี้ค่ะ..</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">สมัครสมาชิกเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2549 แต่รู้จัก เมื่อประมาณ ตุลาคม 2548 จากการเรียนในหลักสูตร ป.เอก…ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น…ในวิชา Knowledge Base Society (KBS) โดยท่าน รศ.ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย แนะนำ…</p><p></p><p> ---------> จากวันนั้นถึงวันนี้…ก็ไม่ได้รับรางวัลสุดคะนึงค่ะ และก็ไม่เคยที่อยากจะได้ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">และก็ยังเขียน..บันทึก…และแลกเปลี่ยนเรียนรู้…อยู่เสมอมา</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">นั่นแสดงว่า “รางวัล” ไม่ใช่เงื่อนไขสำหรับดิฉัน…</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">และดิฉันก็ไม่เคยปฏิเสธ…ต่อเวทีเสมือนแห่งนี้…และพยายามให้ความร่วมมือในทุก กิจ ที่พิจารณาแล้วว่าน่าจะเกิดประโยชน์…ต่อบุคคลอื่นและส่วนรวม…เพราะใน ตน…เชื่อค่ะเชื่อว่านี่คือ…ที่ที่ดีและมีประโยชน์และไม่ไร้สาระ…และก็มี Weblog อยู่หลายที่ และหลาย Blog เหมือนกันที่ดิฉัน..ชอบเข้าไปเขียน…</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">ส่วนตัวจึง..รู้สึกเสียดายค่ะ..</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">หากมีใครอีกหลายคน…ที่อาจมีมุมมองที่แตกต่างออกไป..จากแหล่งเกิดประโยชน์นี้…เช่น มองว่าเป็นการเสียเวลา มองว่าไร้สาระ มองว่าไม่เกิดประโยชน์…ต่างๆ เหล่านี้เป็นต้นค่ะ ที่เสียดายยิ่งก็คือ..กลัวท่านเหล่านั้นตายไปค่ะ.. ปัญญาที่ท่านเหล่านั้นมีอยู่…ต้องสลายตามความตายนั้นไปด้วยค่ะ…</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">แต่นั่นแหละค่ะ…ก็เป็นเพียงแค่---------> ความเสียดาย...</p><p>แต่สำหรับดิฉัน…ก็ยังคงทำหน้าที่ ตน ต่อค่ะ..ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ไม่มีใครบังคับ…แต่ตนเองตระหนักเอง และให้ความสำคัญเองค่ะ…และก็คงไม่หยุดเขียน…หากว่ายังมี ปัญญา…เขียนก็จะเขียนต่อไป      </p><p></p><p></p>