เปิดตัวโครงการ "เยาวชนจิตอาสา" จังหวัดยโสธร

Text : Ka-Poom
...................................................................................................................

--------->วันนี้...ทางทีมเครือข่ายTo be number Oner & Friend Corner ของจังหวัดยโสธร...ประชุมรวมในระดับจังหวัด..เชิญตัวแทนแกนนำและครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแนวทาง...การดำเนินงาน "เยาวชนจิตอาสา" ร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลยโสธร...

--------->โดยทิศทางการพัฒนาครั้งนี้...เน้นให้เยาวชนได้เข้ามีส่วนร่วมและทำประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินได้ในช่วงปิดเทอมที่ใกล้จะถึงนี้...น้องหนิง (คุณสุปราณี  ไชยพล) เป็นตัวแทนกลุ่มงานจิตเวชและผู้รับผิดชอบงานนี้ กำลังเร่งทำ...แผนและโครงการสอดรับกับทางจังหวัด ในการนำเด็กและเยาชนดำเนินกิจกรรมดังกล่าว...

ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้น คือ "การบำเพ็ญประโยชน์"...ในโรงพยาบาล --------->ให้เด็กและเยาชนได้มาเรียนรู้และฝึกการดูแลช่วยเหลือ...ผู้ป่วย...โดยโรงพยาบาลกับทางโรงเรียนร่วมกันกำหนดกิจกรรมเชิงบูรณาการร่วมกัน ในรายละเอียดคงต้องรอน้องหนิงมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติม...

......................................................
และนอกจากนี้ในทีม To be number Oner & Friend Corner ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม...ครูหมีแจ้งข่าวให้ทราบว่า น้องก้อย...เข้ามารับผิดชอบแทนน้องแจ๊ค (ซึ่งกำลังเตรียมตัว Entrance) work งานอย่างมาก...ไว้มีโอกาสคงได้เข้าไปติดตาม--------->