เราโง่...เราจึงหลง หลงไปในทุกสิ่งที่เกิดและเข้ามาใน "ชีวิต"

Text : Ka-Poom

..........................................................

เรา...หลง
คิด...ว่านี่คือของเรา
นั่น คือ ของเรา และนั่นเป็นของเรา
 หลง...คิด...ผิดไป
เรา...จึงเดือดร้อน...ที่ใจ
จิต...รับรู้ได้ว่า "ใจ" นั้นเดือนร้อน
เมื่อเดือดร้อนมาก...
จิต...จะคอยกำกับ "ใจ"
แต่...บางครั้ง "จิต" ก็อาจเพลี้ยงพล้ำไป
และ "จิต"...นั้นที่ห่ออุ้มด้วย...เปลือก"เน่า"
ความสะสมที่แสนสกปรก...นำไปสู่ความเน่านั้น
จิตจึงขาดการทำงาน...และการพิจารณา
เราจึง "โง่"...และหลงไปว่า "นี่คือ ของเรา"

 

9.45 น.  ขณะรอแพทย์