ยอดแก้ว  ธรรมชาติ 75 ปี HN 47-02297  12 ม4 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ

บุตรสาว ชื่อ กัลยา  โทร 074 470174      ที่ทำงาน  074   355466-7

 

14 พย 48 มารักษาเบาหวาน

กินยา metformin 1*2      1*1

        diamicron MR 30 mg 1*1

        crestor                  1*1