เป็นโอกาสอันดีมากครับที่จังหวัดนครสวรค์ ทำโครงการคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นตา ในผู้ป่วยเบาหวานของจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีประมาณ 40000 คน(ที่ขึ้นทะเบียน) เป็นโครงการเริ่มต้น 3 ปีครับ แต่น่าจะต่อไปเรื่อยๆ โดยมีโมเดลของจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นแบบ และมาเล่าประสบการณ์ของการทำ และนำบทเรียนมาบอกแก่ทางเราซึ่งมีประโยชน์มากครับ 

วิธีการในโครงการการคัดกรองโรค ก็จะใช้แพทย์โรงพยาบาลชุมชน อย่างผมนี่แหละครับ เป็นคนคัดกรอง โดยดูภาพจากกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ซึ่งเครื่องหนึ่งตกเครื่องละ ล้านกว่าบาท เวียนรอบแรกโรงพยาบาลละ 1 สัปดาห์ครับ( 3 เดือน/ครั้ง: นครสวรค์มี 12 โรงพยาบาลชุมชนครับ) เป้าหมายจังหวัดคือประมาณ 10000 คนครับ

คนไข้เบาหวานของโรงพยาบาลผมมีประมาณ 1200 - 1300 คน เรายังไม่ได้กำหนดเป้ากันในทีมโรงพยาบาลเราครับ แต่คงต้องมาวางระบบในการคัดกรองของเราเมื่อเครื่องเวียนมาหาเราครับ เพื่อที่จะสามารถใช้เครื่องและคัดกรองได้อย่างมีคุณภาพ (ประสิทธิภาพ,คุณภาพของภาพที่ถ่าย,การวินิจฉัยเพื่อส่งต่อ)