หมอจุ๊ก

คิดว่า  สามารถปรับแก้ไข ตามข้อแนะนำ ข้อเสนอ ของบรรณาธิการ
ผมกำลังอยากเสนอ  ลักษณะบทความ  ที่เปิดให้ผู้อื่นเติมความเห็น ต่อท้าย  อย่างจุลสารโรคหัวใจ
ทำให้ผู้อื่นที่พอมีความรู้ ข้อมูลประสบการณ์ ให้มุมมอง  เช่น  บอกว่า ยา รพช เลิกซื้อใช้กันแล้ว   หาซื้อยาก   เคยใช้แล้วไม่ดีอย่างที่เขาว่า  ความเห็นต่างๆ      ซึ่งทำให้พวกเรา   ได้ออกกำลังสมอง แลกเปลี่ยนกัน

หมอจุ๊ก  ลองถามความเห็นพวกหมอสูติ ที่อยู่ รพช สัก 2-3 คน  เขาคิดอย่างไร ต่อ ยานี้   แล้ว เติมท้ายไป น่าจะดี  แต่หมอจุ๊ก เหนื่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อย
ท้าทายว่า มันอาจจะไม่เหมาะสมกับบ้านเรา เพราะอะไร   เช่น นอกบัญชียาหลัก เภสัช หมอขี้เกียจเปลี่ยนการจัดการ     หรือ    ยานี้หายากซื้อยากเสียแล้ว

วีรพัฒน์


supat hasuwanakit write:

> ได้แล้วครับพี่วี 
>   จบห้วนๆที่วิธีการใช้ยาถูกต้องไหมครับ
>   หมอจุ๊ก
>
> วีรพัฒน์ เงาธรรมทรรศน์ <[email protected]> wrote:
>   หมอจุ๊ก
>
> ชอส่งบทความ พิจารณา ลง วารสาร
> ทันตามกำหนดนัดหมาย 20 มค ครับ
> วีรพัฒน์
>