หัวยุ่งเพราะมุ่ง"สร้างความรู้"....ในตนในเรื่องการสร้างความรู้

Text : Ka-Poom
........................................................................................

-------->เนื่องจากว่าช่วงนี้กำลังยุ่งอยู่กับการทำ Dissertation ในเรื่อง Knowledge Construction
โดยเริ่มเจาะลึกลงในระบบการทำงานทางปัญญาของบุคคลว่ามีกระบวนการในการสร้างความรู้อย่างไร
และออกมาเป็นตัวความรู้...หรือความรู้ส่วนบุคคลนั้นอย่างไร

-------->ณ ตอนนี้ต้องรื้อเรื่อง Mental Model และ schema มา review ใหม่หลังจากที่ศึกษาเรื่องนี้มาเกือบสองปีได้แต่ในความรู้สึกของตนเอง คิดว่ายังไม่ค่อยก้าวหน้า... แต่ก็ลงพื้นที่หลายครั้งไป capture กระบวนการทางปัญญา...
ทำไปทำมา...รื้อกลับมาใหม่ เพราะอยากได้เป็นสิ่งที่เป็น..ได้จากการเรียนรู้...จริงๆ..ไม่เพียงได้แต่จากในตำราเท่านั้น...

เมื่อได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้ว...ไปทำอะไรต่อ..
ก็ต้องไปดูต่อน่ะค่ะว่า...เมื่อคนคนหนึ่ง "สร้างความรู้"...ขึ้นมาแล้ว...-------->โดยผ่านกระบวนการอะไรบางสิ่งบางอย่างในสมอง...และปัญญาของเขาแล้ว..เขานำไปสู่กระบวนการจัดการความรู้..ต่อไปอย่างไร...
บางครั้งบางที ก็เหมือนกับความพยายามที่จะเข้าไปผ่าสมองของคน..
แต่เป็นการผ่าสมอง...ที่ไม่ได้ลงมือผ่า...

-------->แล้วสิ่งที่ได้ต่อมานั่น..คือ...ไปสู่การออกแบบ (Instructional Design) โดยเริ่มจากการออกแบบสาร (Message Design)...เพื่อให้ไปสอดรับและส่งเสริมกระตุ้น (Activate) กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ต่อไป...คล้ายๆ กับการไปเร่งปฏิกิริยา...ให้เกิดการทำงาน-------->ไปในเป้าประสงค์ที่เราอยากให้เกิดกระบวนการสร้างความรู้เฉพาะเรื่อง..โดยไม่เป็นการป้อนความรู้หรือบอกความรู้อีกต่อไป...แต่จะให้บุคคลนั้นสร้างความรู้...โดยกระบวนการภายในของตนได้เอง...