บางคนเขาเก่งแล้ว  ความเก่งของแต่ละคนนั้นมีไม่เหมือนกัน 
หมายถึง  คนเรามีความแตกต่างกันในเรื่องความสามารถและความถนัด  ตลอดจนความสนใจของแต่ละคนด้วย
ครูอ้อยเข้าใจสุภาษิตหนึ่งว่า  สอนจระเข้าว่ายน้ำ  หมายถึง  จระเข้มันเก่งว่ายน้ำอยู่แล้ว  ไม่ควรไปอยากสอนมัน
เผอิญวันหนึ่งครูอ้อยไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งในชั้นเรียนนี้ได้ติดความรู้เรื่องสุภาษิตคำพังเพยไว้ 
ครูอ้อยก็อ่านไปเรื่อยๆ  จนสะดุดตา  " สอนจระเข้ว่ายน้ำ "  ซึ่งเป็นภาพเด็กผู้ชายกำลังสอนจะเข้ให้ว่ายน้ำ  โดยว่ายน้ำไปพร้อมกัน  หน้าตาของจระเข้  ก็เจ้าเล่ห์เต็มประดา  ทำท่าเหมือนจะเขมือบเด็กคนนั้นเสียให้ได้ 
สอนจระเข้ว่ายน้ำ 
ในยุคปัจจุบันนี้  หมายถึง  คนที่จะคิดจะไปสอนจระเข้นั้น  ไม่ได้มีความฉลาด  และไม่มีหัวคิดเสียเลยว่า  ไปสอนจระเข้ได้อย่างไร  มันเป็นสัตว์กินเนื้อคน  ดีไม่ดีก็จะกินเอาได้ 
กาลเวลาผ่านไปความคิดความอ่าน  การวิเคราะห์สุภาษิตจึงแตกต่างกันออกไป  หรือ  จะหมายถึง  การมองต่างมุมเกิดขึ้นในมิติใหม่ก็ได้ 
เพราะเหตุว่าในสมัยก่อนนั้น  ไม่ได้มุ่งหวังให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์หรือ   ไม่ได้มุ่งหวังให้นักเรียนคิดออกนอกกรอบเลย 
ตรงกันข้าม  ในยุคปัจจุบันนี้  ยิ่งคิดแตกต่างจากคนอื่นได้  ยิ่งมีความคิดดี  ควรเป็นแบบอย่าง 
จะเห็นได้ว่าในเรื่องของความคิดนั้นเป็นเรื่องสำคัญ  คิดธรรมดาไม่ได้เสียแล้ว  ต้องคิดแบบแยบยล  คิดแบบสร้างสรรค์  แปลกแหวกแนวยิ่งดี