หลังจากบูชาครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ แล้ว ฉากต่อไปของหนังตะลุงก็คือการออก รูปพระอิศวรทรงโค หรือบางครั้งก็ออกแต่เพียง รูปโค แทนเครื่องหมายของพระอิศวร ...พระอิศวร เป็นหนึ่งในเทพเจ้าชุด ตรีมูรติของศาสนาพราหมณ์ ได้แก่ พระพรหม พระวิษณุ และ พระอิศวร

พระพรหม ในฐานะ ผู้สร้าง

นารายณ์ หรือ พระวิษณุ   ในฐานะ ผู้รักษา

พระอิศวร หรือ พระศิวะ ในฐานะ ผู้ทำลาย

แม้ว่าจะมี ๓ องค์ก็ตาม แต่การนับถือก็แยกออกเป็น ๒ ลัทธิใหญ่ๆ เท่านั้น คือ

ลัทธิไวษณพ นับถือบูชา พระวิษณุ (นารายณ์) เป็นกรณีพิเศษ

ลัทธิไศเลนทร์ นับถือบูชา พระศิวะ (อิศวร) เป็นกรณีพิเศษ

ส่วน พระพรหม มีการนับถือบูชาทั่วๆ ไปไม่ได้นับถือบูชาแยกออกเป็นลัทธิหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ สาเหตุหนึ่งที่เคยเจอมาก็คือ พระพรหมได้รับพรจากพระอิศวร พระพรหมก็ขอเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งซึ่งรวมทั้งเป็นผู้สร้างพระวิษณุและพระอิศวรด้วย ...

พระอิศวรไม่พอใจในคำขอ แต่ไม่กล้าขัดได้เพราะรับปากไว้แล้ว จึงอนุญาต แต่ก็บอกว่า เพราะเจ้ามักใหญ่ใฝ่สูงเกินไป เจ้าจึงจะไม่ได้รับการเคารพบูชาพิเศษจากคนทั่วๆ ไป...ประมาณนี้

(ตำนานมีมากมาย ขัดแย้งกันบ้าง คล้อยตามกันบ้าง ฉะนั้น ไม่ควรถือเอาเป็นประมาณว่าเรื่องใดผิดหรือถูก ให้คิดว่า ตำนานก็คือตำนาน)

การที่หนังตะลุง จัดเอาฉากพระอิศวรทรงโคมาเชิดตอนเบิกโรง อาจชี้ให้เห็นได้ว่า ท้องถิ่นปักษ์ใต้ มีการนับถือศาสนาพรามณ์นิกายไศเลนทร์มาก่อน หรือลัทธิไศเลนทร์มีอิทธิพลทางปักษ์ใต้มานานแล้ว...

ประเด็น พระอิศวรทรงโค นี้ ก็อาจแปลความหมายได้หลายนัย เช่น...การออกแต่เพียงรูป โค ซึ่งเป็นเพียงสัตว์พาหนะ ไม่ได้มีพระอิศวรมาด้วย อาจหมายถึง บางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้มา มีเพียงแต่ลูกน้องคนสนิทมาก็สามารถทำให้กิจการนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปได้...หรือผู้ใหญ่มักจะเกียจคร้าน ไม่ค่อยขยันเท่าที่ควร ปล่อยให้ลูกน้องทำงานไปตามลำพัง ....

หนังตะลุงบางเรื่องอาจมีมุขตลกตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้ กล่าวคือ ..ฤาษีออกมาก็สวดมนต์ แต่สวดมนต์นานไม่รู้จักจบ...พระอิศวรคอยอยู่ เมื่อฤาษีชักช้า พระอิศวรก็โกรธจึงขี่โคไล่ขวิดฤาษี...ฤาษีตกใจ ผ้าถุงหลุด ก็เลยวิ่งหนีไป (ฤาษีมีฤทธิ์ แต่ร่ายมนต์ไม่ทัน)... โคก็ไล่ขวิดฤาษีไปเรื่อยๆ เพราะถ้าฤาษีร่ายมนต์สำเร็จแสดงฤทธิ์ได้ก็อาจกลับมาเล่นงานพระอิศวรได้...

ฝ่ายตัวละครอื่นๆ ก็เลยแสดงกันไปพลางๆ ...พอแสดงได้พักหนึ่ง ก็มีรูปฤาษีผ้าหลุดวิ่งหนีโค มาแทรกท้องเรื่องพักหนึ่ง ...เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ได้ ...

ตลอดทั้งคืน ผู้ชนก็คอยว่า เมื่อไหร่ ฤาษีผ้าถุงหลุดจะวิ่งหนีโคมาอีก...มุขนี้ สร้างความเฮฮา ขบขัน ต่อผู้ชมจำนวนมาก..5 5 5

จนใกล้สว่าง ฤาษีจึงร่ายมนต์แสดงฤทธิ์สาปโคให้กลายเป็นหิน หนังตะลุงก็เลิก