ญาณทัศนะ...ใช้คำนี้ได้หรือไม่ไม่แน่ใจ...แต่พิจารณาแล้วว่า...ขอเรียกชื่อแทนสิ่งว่า "ญาณทัศนะ"...ไปก่อนจนกว่าจะเข้าใจอย่างลึกซึ้ง...ยิ่งขึ้น

Text : Ka-Poom
.......................................................................................................

วันนี้มีเรื่องครุ่นคิด...บางสิ่งบางอย่าง...
ทีแรกไม่รู้ว่านั่นคือ ... อะไร..เรื่องอะไร...ที่เรากำลังครุ่นคิด
รู้สึก...เหมือนกับล่องลอย..ปล่อยไปตามเรื่อง...และสภาวะที่เกิด
เช้า...สาย...บ่าย...คล้อยบ่ายแก่ๆ...อีกไม่กี่เวลา...ก็เย็นย่ำแล้ว

ปิ๊งแว๊บ...ขึ้นมา...
ภายใต้การครุ่นคิดนั้น...
อ๋อ...มันเป็นเช่นนี้เอง...สภาวะแห่ง..."อารมณ์ และการพิจารณา"...
ละเอียด...ย่อย...ละเอียด

อารมณ์...ที่วิ่ง..วน และผ่านไป
บางสภาวะหวนกลับมากอีก...หลากหลายมาก
เหมือน...สติ...บ้า หรือไม่...นั่นไม่ใช่
หากเรารู้...และจับได้ทันว่า...มีสภาวะอารมณ์ใด...วิ่งผ่าน
มาและผ่านไป...และวกกลับมาอีกบ้าง...

ทุกอย่างนั้นล้วน...เป็น "ญาณทัศนะ"...
หากเราเข้าใจ...เราก็จะรู้ว่า..นี่คือ สภาวะแห่งอารมณ์...ที่เปลี่ยน
แม้ในผู้ขัดเกลาแล้ว...สภาวะนี้ก็ย่อมเกิดขึ้นได้
หรือ...ในบุคคลที่จิตยังหยาบ...ยิ่งต้องรีบตักตวงและเรียนรู้...สภาวะที่เกิด

เราไม่ค่อยรู้...อะไรเลย...
โกรธก็ปล่อยลอยไปตามโกรธ
เศร้าก็ปล่อยลอยไปตามเศร้า...
ดีใจก็ปล่อยลอยไป...
โดย..ไม่นั่งพิจารณาดีดีให้ถี่ถ้วน...ว่ากำลังเกิดสภาวะใดกับตน

แต่กลับวิ่งไป นู้น...พิจารณาคนอื่น..
ว่าเป็นเพราะคนนั้น..เป็นเพราะคนนี้ ทำให้เราเป็น..ทำให้เราโกรธ ทำให้เราเสียใจ
ทำให้เราโมโห...แต่หามองเข้ามาที่ภายในตนไม่...
เราจึงพลาด...และพลาดอยู่หลายครั้ง...ในการเรียนรู้จัก"ตนเอง"...ให้ถ่องแท้