ทางเท้า ในเมือง 

  เรานิยมให้มีต้นไม้ บนถนน บนทางเท้า  แต่น่าปวดหัวที่ทางเท้า โดนต้นไม้แย่งที่   เมื่อต้นไม้แย่งที่ไปแล้ว ใครๆก้รู้สึกว่า ปักเสา ปักป้าย  ปักเสาไฟฟ้า   ในที่สุด ทางเท้า จึงเป็นพื้นที่ปักเสา

เรื่องนี้ บางที ต้องถาม ราชบัณฑิต ทางด้านสถาปัตยกรรมเมือง   อาจารย์เดชา บุญค้ำ  ว่า ข้อแนะนำอย่างไร 

อาจารย์เดชา  เคยมาบรรยาย ที่ ม สงขลา  เรื่องต้นไม้ใหญ่ในเมือง หากดูแลรักษาเป็น อยู่กันคู่บ้านคู่เมือง

ผมจึงคิดว่า หากเราระดมสมองเรื่องทางเท้า  ควรเชิญ ราชบัณฑิต ให้ข้อแนะนำ  สมดุล ระหว่าง ต้นไม้ กับ ทางเท้า