รองเท้าใหม่เก่า...ให้ราคา...ที่"ใจ"

Text : Ka-Poom
...........................................................................................
------->รองเท้าคู่เก่า...ใส่ซ้ำสิบปี
รองเท้า...นั้นเน่าแสนเน่า...
ใส่สบาย...แต่กัดเท้าเรา
ตัดใจ...ถอดทิ้งไป

------->รองเท้าคู่ใหม่...มีใครบางคนเสนอให้
เพราะเหมือนจะดูดี
ใส่ไป...ใส่ไป...หวังว่าจะดีกว่าคู่เก่า
แต่...ใส่ไปไม่สบาย
เพราะข้างในมันเน่าและกัดเท้าเรา
ไม่ต้องตัดใจ...แต่ตัดสินใจ...ถอดทิ้งไป

------->รองเท้าคู่เก่าแต่ใหม่...ซุกซ่อนไว้นาน
ค้นหาเจอ...จึงหยิบมาใช้...
ใส่ไป...ใส่ไป...และยิ่งใส่ไป
ดูเหมือนจะพอดี...และพอดี
ไม่มาก...หรือไม่น้อยเกิน...

 

 

.................................................................................................