ชีวิต..ร่างกาย

Text : Ka-Poom
..................................................................................................

ร่างกายนี้...หาใช่ของเราไม่
เราต่างมาอาศัย...ร่างกายนี้
เพื่อดำรงอยู่...และเรียนรู้ "ชีวิต"
โปรด...ดูแล
และดูแล..."ร่างกาย"...นี้
เพื่อที่เรา...จะได้อาศัยอยู่...เพื่อเรียนรู้ "ชีวิต"...นานมากขึ้น

..................................................................................................