นมัสการ...วัดหลวงพ่อพระใส

Text : Ka-Poom
...........................................................................................................

----------->ไปหนองคาย...เวลาไปก็มักไปทำงาน..ไปเดิน...ไปบ้านเพื่อน
และที่ต้องไป...เสมอ...คือ ไปนมัสการหลวงพ่อพระใส
ใครไปแล้วไม่ได้แวะนมัสการ...เสมือนไปยังไม่ถึงหนองคาย (สำนวนส่วนตัวค่ะ)

การเดินทาง...ไปหนองคายอีกครั้ง
ก็แวะไป...และได้ภาพ..."นมัสการ"...มาเก็บไว้

.........................................
น้อมใจ...นมัสการ
ก้มกราบ...ด้วย"ใจ"...ศรัทธา
........................................

พิจารณา...
และ "เลือก"...อย่างตั้งใจ...ในการให้ต่อ "ชีวิต"
พิจารณา...
สิ่งที่ผ่านมา...นั้น----------->มาแบบที่เราเลือก...แบบไม่ได้เลือก...แต่นั่นก็คือ..เลือก
และ...
เลือกแบบที่เลือก..เลือก...อย่างตั้งใจ..เลือก อย่างมี "สติ"

 

 

 

 

Note : บันทึกภาพโดย Ka-Poom ณ วันเดินทางร่วมกับเพื่อน