กิจกรรม...การรู้จักตนเอง...ตามความเป็นจริง

Text : Ka-Poom
......................................................................................

----------->ในภาคบ่ายของอบรม...ดิฉันได้สอนผู้เข้ารับการอบรม...
"พัฒนาศักยภาพแกนนำที่ปรึกษาแรงงานในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น"....ที่บริษัท J&D APPAREL Co., LTD อ.เมือง จ.ยโสธร...

เรื่องที่รับมอบหมาย...คือ
- รู้จักการเข้าใจ ยอมรับผู้อื่น และตนเอง
- ความคิดที่เป็นทุกข์

ก่อนที่จะเริ่มต้นทำ...ความรู้จักตนเองนั้น...------------->ดิฉันพิจารณาแล้วว่า...เออ...บรรยากาศน่าง่วงนอนจังเลย เพราะดูท่าทีแต่ละท่าน ที่เพิ่งทานอาหารมาอิ่มๆ...หนังท้องตึงหนังตาหย่อน...หลังจากพูดคุยทักทายแล้ว ได้ยิ้ม ได้หัวเราะ...ดิฉันจึงให้ทุกท่าน...นอน และก็นอน โดยเปิดเพลงบรรเลง "นิพพาน"...ให้ฟัง...ให้ทุกคนนั่งในท่าที่สบาย..เอนตัว ผ่อนคลายตัวเต็มที่..ใครใคร่นอน นอน..และนอนเลย...ประมาณ 15 นาที...

และก็มีคนหลับจริงๆ...อยู่หลายท่าน..และมีคนที่ปล่อยตัวเอง..ให้สบายก็เกือบครึ่งค่อนห้อง...แต่ก็มีอีกประมาณไม่ถึงสิบท่านที่ยังฝืนตนเองอยู่...(ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 59 คน)...------------>จากนั้นดิฉันจึงได้ปลุกจิต...ให้แต่และท่านค่อยๆ ลืมตา และบิดตัวให้คลายเมื่อย...และตื่นตัว...

การเรียน...ไม่มีบรรยาย...ไม่มีแผ่นใส..ไม่มีสไลด์...
พูด...และคุย...และทำ
ดิฉัน...ให้ทุกคนได้พิจารณา "ตน"...ทำความรู้จักตนเอง...ตัวตนเราที่เราเกิดมามากกว่ายี่สิบกว่าปี...ทำความรู้จักกันซะ...จะได้รู้จักดีขึ้น..เพราะเวลาที่เราเสียไปส่วนใหญ่..เรามัวแต่ทำความรู้จักคนอื่น...แต่ตัวเรานั้น...มักลืมทำความรู้จักตนเอง...

เชื่อหรือไม่ว่า...พอให้ทำความรู้จักตนเอง...เกือบเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ไม่รู้จักตนเอง
ไม่รู้ตนเองมีด้านดีอะไรบ้าง...ด้านแย่ๆ อะไรบ้าง...
นั่งนึกเป็นนานสองนอน...เขียนได้ สำรวจได้...คนละห้าหกข้อเท่านั้นเอง...แต่พอให้เขียนของคนอื่นนั้นกลับเขียนได้เยอะ...

จากนั้นดิฉันก็สุ่มให้...บางท่าน...
ออกมาฝึกมองตนเอง...โดยผ่านกระจกจินตนาการ..ส่องมองตน...
มองไม่เห็นเลยค่ะ...มองเห็นแต่ด้านดีของตนเอง...

จากนั้น...ลองใหม่..ให้ออกมาสองคน...มองกันและกัน...
มองผ่านความคิดภายใน...และให้ความคิดนั้นออกเสียงดังๆ...
ปรากฏว่า...มองเห็นความไม่ดีของคนอื่นเยอะเลย...

..........................................
เรียนรู้...อย่างให้เข้าใจแล้วว่า...
ธรรมชาติตอนนี้...เรามองเราอย่างไร...เรามองคนอื่นอย่างไร...
ปรับใหม่ค่ะ...
ป้อนข้อมูล...สร้างรหัสใหม่ในสมอง...Endcoding...ใส่ข้อมูล...การมองตนตามความเป็นจริง...
เสียดายเวลาในชั่วโมงนี้...ผู้จัดเขาจัดให้แค่...หนึ่งชั่วโมง...จึงได้เพียงแค่ชิมลาง...
ดิฉันก็เลย...ทิ้ง...รอยไปให้..แต่ละท่านลองฝึกด้วยตนเอง...