เชื่อในเรื่อง...ความรู้เราสร้างขึ้นมาเองได้..ในทุกคน

Text : Ka-Poom
............................................................................................................................

ดิฉันได้รับการทาบทามให้ร่วมเป็นวิทยากร..
ในการจัดอบรม ------------> "พัฒนาศักยภาพแกนนำที่ปรึกษาแรงงานในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น"....ที่บริษัท J&D APPAREL Co., LTD อ.เมือง จ.ยโสธร...

เรื่องที่รับมอบหมาย...คือ
- รู้จักการเข้าใจ ยอมรับผู้อื่น และตนเอง
- ความคิดที่เป็นทุกข์

จำได้ว่าเมื่อก่อนหรือแม้แต่ทุกวันนี้นั้น...การจัดอบรมต่างๆ...ส่วนใหญ่นักวิชาการ หรือวิทยากรทั้งหลายมักใช้การบรรยาย...
ซึ่งเข้าข่ายลักษณะ...บอก "ความรู้"..."สอนความรู้"...แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
อบรม..และอบรม...และอบรม
เราต้องใช้...ค่าใช้จ่ายอย่างมากในการจัดอบรม...เช่น เรื่องเดิมๆ นี้เราจัดซ้ำแล้วซ้ำเล่า...และเราก็ไม่แน่ใจ ความรู้ที่เราให้ไปนั้นเขาเอาไปใช้ได้จริง...หรือเปล่า..

ดิฉันจึงค่อนข้างไม่ค่อยเชื่อในเรื่องการบอกความรู้เท่าไรนัก
แต่..สนใจในการที่จะทำอย่างไร...ให้คนเรานั้นเกิด "การสร้างความรู้"....ขึ้นมาได้
ในการที่รับเชิญบรรยาย...สองเรื่องดังกล่าวในวันนี้
จึงไม่ใช่เป็นการบรรยาย...

แต่ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรม...ได้เกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ในเรื่องดังกล่าว
ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Cognitive Appentiship) คือ ความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ...ด้วยตนเอง
ซึ่งสมองเราจะเกิดการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ link เข้าไป เชื่อมโยงเข้าไป...กับความรู้เดิมที่มีอยู่...
หรือ อาจเป็นการใส่รหัส (Endcoding)...เข้าไปใหม่...ในเรื่องความรู้ใหม่..ความเข้าใจใหม่...และเกิดเป็น ---------> ความรู้ใหม่เกิดขึ้น ในเรื่องดังกล่าว

ตามฐานความคิดความเชื่อ...ของกระบวนการสร้างความรู้ (Knowledge Construction)
เชื่อว่า...ความรู้ของคนเราที่เรียนรู้นั้นสามารถสร้างขึ้นมาได้...และเก็บไว้ใน long-term memory และดึงกลับมาใช้ได้ และนำไปประยุกต์ใช้...ได้ ด้วยความเข้าใจ "Deep  Understanding" กว่า "ความรู้"...ที่มาจากการบอกความรู้...

วันนี้...จึงเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่ง...
ในการทำงาน...ด้วยชีวิต...อีกครั้ง