ผมมีโอกาสเข้าไปตอบคำถามของ อ.ศิริพงษ์ และได้แสดงความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับ "บรม" และ "บวร" แล้วได้อ่านข้อความของ ครูบา สุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์  ว่า

"ขอบคุณ รตนญาณ ที่ช่วยเติมเต็มหลุมความรู้..."

คำว่า "หลุมความรู้" ข้อความนี้สะกิดความคิดผมจริงๆ ครับ  ผมชอบมาก ที่จริงท่านครูบา สุทธินันท์ อาจจะใช้มาก่อนหน้าที่แล้ว  แต่เผอิญผมเพิ่งได้สัมผัส  แล้วชอบ

คนเราน่าจะมี "หลุมความรู้" เป็นของตัวเองนะครับ  ขุดพื้นที่ในสมองให้เป็นหลุมดักความรู้  แหม...เท่จริงๆ หลุมยิ่งกว้าง  ยิ่งดักความรู้ได้มาก

ก่อนหน้านี้เคยได้ยินแต่ "อย่าทำตัวเป็นแก้วที่มีน้ำเต็ม จงทำตัวให้เป็นแก้วที่มีน้ำไม่เต็ม พร้อมที่จะรับน้ำได้ตลอดเวลา"

"แก้ว" เล็กเกินไปแล้วครับ สำหรับที่จะดักเอาความรู้ต่างๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมายในโลกที่ไร้พรมแดน ผมแนะนำว่าให้ขุด "หลุม" ครับ แล้วพัฒนาเป็น "บ่อ"  ...."บึง" .... "แม่น้ำ"  หรือ"มหาสมุทร" ก็ได้

****บ่อความรู้********

****บึงความรู้*******

*******แม่น้ำความรู้***********

********มหาสมุทรความรู้**********

55555555555555555555555555555555