วันที่  16  มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่ง  วันหนึ่งของชีวิตเรา  เพราะนอกจากที่เราจะมึวันแม่  วันพ่อ  เรายังมีวันครู  เพื่อน้อมจิตระลึกถึงผู้มีพระคุณ  อีกวันหนึ่ง  พระคุณครูสูงค่า ใครไม่สำนึกระลึกถึงพระคุณครู  โบราณเชื่อว่าไม่เจริญรุ่งเรือง  ดังจะเห็นได้จาก ก่อนจะเรียนรู้วิชาอะไร  ในอดีตจะต้องกระทำพิธีไหว้ครู ไม่ว่าจะเป็นครูขับร้อง ฟ้อนรำ ลิเก ลำตัด ชกมวย กระบี่ กระบอง  และทุกๆวิชาต้องเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการไหว้ครู   ดังนั้น  วันที่  16  มกราคม  จึงถือเป็นวันครูที่คนมีครูทุกคนควรกล่าวคำสรรเสริญพระคุณครู  อีกทั้งถือโอกาสกล่าวคำขออโหสิกรรม หากได้ล่วงล้ำ ก้ำเกินครู  วันครู จึงมีใช่เป็นวันสำหรับคนมีอาชีพครูจะกระทำพิธีกรรมเท่านั้น

                               ครูคือใคร  ?

ใครคือครูครูคือใครในวันนี้           ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล

ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์             ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน

                                  ฯลฯ    

                                                         (เนาวรัตน์   พงษ์ไพบูลย์)

ทุกวันนี้  หาคนมีอุดมการณ์ในการเป็นครู ค่อนข้างจะยาก  ยิ่งยุคสุขนิยมที่ครูเองก็ยังอยู่ในสังคม   และถุกกระแสพัดกระหน่ำ หลายต่อหลายครั้งครูเองทำอะไรหลายๆอย่างที่คนอื่นยังไม่กล้าทำ  สิ่งที่ครูได้รับคือ สังคมไม่ให้อภัยหากครูทำอะไรผิดพลาด  เพราะสังคมคาดหวังว่าครูควรเป็นต้นแบบ เป็นตัวอย่างที่ดี  

วันครู ปีนี้(16  มกราคม  2550)  สังคมไทยได้ยกย่องครูผู้มีอุดมการณ์ยอมเสียสละ  ความสุขส่วนตัวเพื่อสอนเด็กในถิ่นที่ใครๆก็รู้ว่าเสี่ยงต่อชีวิต  ครูจูหลิง  ได้จุดประกายอุดมการณ์ของความเป็นครูผู้เสียสละที่สังคมเรียกร้องอีกครั้งหนึ่ง  และหวังว่าจะมีครูผู้มีอุดมการณ์ยิ่งเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในยามที่ประเทศชาติต้องการเยียวยา  ท่านล่ะเป็นครูผู้เสียสละอีกคนหนึ่งใช่ไหม  ?