คำพูดและน้ำเสียง...ไม่มีสิ่งใดใด...มีอิทธิพลเหนือ "ดวงจิต" เรา

Text : Ka-Poom
.........................................................................................................

คำพูด    ---------> มีอิทธิพล "เหนือ"ใจ  ---------> ทำให้ใจปวดเหน็บ-หนึบ หรือ สุขใจ


น้ำเสียง ----------> มีอิทธิพล -------> คนรับรู้ไว...ก็รับรู้ไว
                                   -------> คนรับรู้ช้า...ก็จะรับรู้ช้า


โดนคำพูด...เสียง...
เตือนตน...และมีสติ...อย่าหวั่นหรือไหว...ลอยไปกับอารมณ์ที่โดนกระทบ
พิจารณา...ใจ...ที่รับรู้และรู้สึก
มองอารมณ์...มองความคิด
นิ่ง...
สักพัก...เราจะรู้ว่า

คำพูด และ น้ำเสียง...ไม่ได้มีผลใดใด...ต่อ "ดวงจิต"...เราเลย