วันนี้...มี case ปรึกษาเปลี่ยนงาน เปลี่ยนวิถีชีวิตดีไหม

Text : Ka-Poom
..................................................................................................................

----------->ดิฉันก็เลยถามไปว่า...เปลี่ยนไปไหน
เขาบอกว่า..เปลี่ยนไปเพื่อให้ได้โอกาสที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้...
โอกาสที่ว่านั้น คือ อะไร...???

case ตอบว่า...คือ ได้งานที่ดีกว่า ได้ความก้าวหน้า
แล้วอะไรที่ดีกว่า...และอะไร คือ ความก้าวหน้า...???
case ตอบว่า...ได้อยู่ในสถานที่ที่...ดีกว่าเดิม ได้ทำหน้าที่ที่ดีกว่า

ดิฉันก็เลยถามไปว่า...แล้วงานที่ทำอยู่ล่ะไม่ดีไม่ก้าวหน้าอย่างไร
case ตอบว่า...เราก็ทำงานไปเรื่อยๆ...หมดไปวันๆ
ดิฉันก็เลยถามไปว่า..แล้วคุณไม่ได้คิดสร้างหรือสรรค์งาน...อะไรขึ้นมาเลยเหรอ
case ก็บอกว่า..ไม่..เพราะหัวหน้าไม่เรียกใช้...

ดิฉันก็เลยพูดไปว่า...แล้วตัวเราเองล่ะ..เราทำเองไม่ได้เหรอ ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาบอก มาสั่ง มากำหนดให้ทำ แต่เราคิด สร้าง พัฒนาเอง... ได้นี่..-------------->เพราะเราเองก็มีความสามารถ มีความรู้ และมีความคิด แต่ทำไมเราไม่ทำ

แม้เราจะเปลี่ยนงานไปอีกกี่สิบร้อยงาน...หากเรายังเป็นอยู่อย่างที่เป็น ณ ตอนนี้ที่ทำงานปัจจุบันนี้ ที่ไหนๆ เราก็ไม่ได้รับโอกาสแห่งความก้าวหน้านั้นหรอก...เพราะเราไม่เข้าใจคำว่า..."โอกาสที่ก้าวหน้าในการทำงาน"...แต่ case ก็แย้งดิฉันไปว่า...เราไปอยู่ที่อื่นเรามีโอกาสได้ซีแปด ซีเก้านะ...ดิฉันก็เลยบอกไปว่า..พอหรือเปล่าล่ะสำหรับชีวิตเรา...เราต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างไป เช่น ทิ้งให้พ่ออยู่บ้านคนเดียว โดดเดี่ยว เพื่อที่เราจะไปหายใจรอ...เอาซีแปดซีเก้า...และสิ่งที่เราคิดว่า คือ ความก้าวหน้าในการทำงานของเรา ซึ่งจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้...ซึ่งจริงๆ แล้วเดือนหน้าเราอาจจะตายก่อนก็ได้...

แต่ความจริง...สิ่งจริง..อยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้ว ทำไมเราไม่ทำ
งานปัจจุบันที่เป็นอยู่เราทำหรือยัง...เราให้โอกาสตนเองได้ทำอย่างเต็มความสามารถหรือยัง

พ่อ..ที่อยู่..และยังอยู่ให้เราได้มีโอกาสดูแล

เรามักมองไปแต่วันข้างหน้า... เรื่องข้างหน้า...และสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอยู่เสมอ
คิดไป..สร้างภาพในความคิดไป...ว่าฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้
ฉันจะก้าวหน้า...ฉันจะดีกว่า...วันนี้
แต่เรา...ลืมมองวันนี้ ณ เวลานี้...
ว่าวันนี้ ณ เวลานี้ เราทำดีที่สุดหรือยัง...

หัวใจแห่งการพูดคุย...เชิงบำบัดนี้ ดิฉัน...มักเน้นการดึง case ให้มาพิจารณาและเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน
หรือที่เรียกว่า Here and Now...ที่นี่และขณะนี้