ความขยัน...คนขยัน

Text : Ka-Poom

.........................................................

-----------> ในกลุ่มงานจิตเวช พี่นาง...ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้
แต่ในการทำงานจริงๆ...ของพี่นางทำได้มากกว่านั้น...
พี่นางเป็นทั้งธุรการ..ให้พวกเรา..เป็นประชาสัมพันธ์
เป็นคนคีย์ข้อมูล..เลขา พิมพ์งาน...รวมไปจนถึง..ทำความสะอาด
อีกทั้งสำคัญยิ่ง คือ เป็นพี่สาวที่น่ารักที่คอยหากับข้าว..ทำอาหารอร่อยมาให้พวกเราทานกัน

วันนี้ก็เช่นเดียวกัน...
ดิฉันมาถึงที่ทำงาน...ตามเวลาปกติ เห็นพี่นางกำลังถูพื้น..และล้างห้องน้ำ
ขณะที่พวกเรา small talk กันในยามเช้าก่อนเริ่มงาน...พี่นางเสร็จจากงานทำความสะอาดแล้ว
ก็มานั่งดูเอกสาร หนังสือเข้า-ออก...ตลอดจนไปตามแฟ้ม...จากฝ่ายบริหาร

จากนั้น...ก็มาค้น..มารื้อแฟ้มเอกสารข้างโต๊ะทำงานดิฉันไปรื้อ..ไปเลือก...จัดการหนังสือเข้าของปีงบประมาณก่อน
เพื่อเก็บออกจากแฟ้ม..และเตรียมเก็บไว้ในกล่องเก็บเอกสารอีกทีหนึ่ง
ดิฉันสังเกตว่า...พี่นางนั้นไม่เคยที่จะอยู่นิ่งเลย
ไม่เคยที่จะเห็นนั่งแช่อยู่กับที่นานๆ...แม้แต่เราชวนดื่มกาแฟ...ก็จะรีบดื่ม..และรีบมองหาอะไรทำ

ดิฉันเคยแซว..ว่าพี่นางนั้นไฮเปอร์..คือ ไม่อยู่นิ่ง
หรืออยู่นิ่งได้ไม่นาน...เป็นต้องคิดหาอะไรทำ

ถึงว่านะคะ...พี่นางนั้นตัวผอมแต่ดูแข็งแรง...ไม่มีไขมันเลยค่ะ
เพราะ...มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา..
นี่แหละค่ะ---------->..."คนขยัน"...
ที่วันไหนไม่มาทำงาน...พวกเราเป็นต้องเดือดร้อนกันค่ะ
โดยเฉพาะ...การหากับข้าวทานกันเอง...เพราะเคยตัวค่ะกับการที่พี่นางคอยดูแลให้

ที่เขียนถึง...เพราะดิฉันนั่งอยู่โต๊ะทำงานนี่...พี่นางเคลื่อนไหวได้หลายสิบกระบวนการท่าแล้วค่ะ
จึงคิดได้ว่า..."อ้อ..นี่เองที่เขาเรียกกันว่า...คนขยัน"