ดวงจิต ดวงนี้...ดวงเดียว...ถนอมไว้ 

Text : Ka-Poom  Photo : Ka-Poom & Web painaima.com

..........................................................................


ดวงจิตดวงเดียว

คนเรานั้น...มีดวงจิตหนึ่งดวง....
ดวงจิตดวงนี้ล้วนพาเราเข้าไปสู่ในห้วงแห่งอารมณ์ ความรู้สึก นึกคิด จิตวิญญาณที่หลากหลาย
เรา..ทุกวันนี้ต่างๆ นำตนล่องลอยไปตาม...ห้วงดังกล่าวอย่างไม่รู้ตัว

บางครั้ง...เราจึงรู้สึกทุกข์นักหนา...
บางครั้ง...เราก็รู้สึกสุขยิ่งนัก
เราปล่อยให้เรา...ไหลไปเรื่อยๆ ตามเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกเสี้ยววินาที

กำกับ 

หากเราขาดการกำกับ
"ดวงจิต"...ที่มีอยู่จึงเริ่มขุ่นมัว หมองด้วยอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดี
ความโกรธ ความไม่พอใจ ความเสียใจ ความแค้น ความเศร้า ความอยากได้ อยากมี ฯลฯ
เพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้น
ขุ่น..และขุ่นมัว...หากเราไม่รู้ตัวเราก็เพลี้ยงพล้ำต่อความหมองมัวดังกล่าว

รู้...เหตุ

หากเรารู้...เหตุ
เหตุแห่ง...การทำให้ดวงจิตนั้นขุ่นมัว...
มองให้เห็น เห็นความจริง และสิ่งที่เป็นไป
ดวงจิตนั้น...ก็จะไม่ลอยไปตามเหตุและเรื่อง