ประเพณีไทยภาคใต้ และวัฒนธรรมภาคใต้


ประเพณีภาคใต้ วัฒนธรรมภาคใต้ และประเพณีไทย

วัฒนธรรมประเพณีไทยที่สำคัญ จารีตประเพณีหลวงรวมทั้งจารีตราษฎร์ต่างมีการเอาอย่างขอยืมวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ขนบธรรมเนียมหลวงได้ตัวอย่างของจารีตประเพณีราษฏร์มาผสมผสานกับวัฒนธรรมต่างชาติจนถึงเปลี่ยนเป็นจารีตประเพณีหลวงโดยบริบูรณ์ ต่อไปก็ทรงอิทธิพลส่งคืนไปสู่จารีตราษฎร์อีก ทำให้ขนบธรรมเนียมราษฎร์เบาๆเปลี่ยนไปตามขนบธรรมเนียมหลวงใน

ได้แก่พิธีที่ทำในราชสำนักมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา ก็คือสิ่งที่ได้เค้าเรื่องมาจากขนบธรรมเนียมราษฎร์ ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมที่ทำมานานรวมทั้งเป็นพิธีบูชาที่เกี่ยวพันกับแนวทางการทำมาหารับประทานหรือการกสิกรรมอยู่หลายแบบ อาทิเช่น พิธีกรรมพระราชพิธีจรดพระนังคัล ของประชาชนเป็นการเซ่นสังเวยตาแฮกหรือผีทุ่งนาหรือเจ้าที่ทุ่งนาให้พิทักษ์รักษาคุ้มครองปกป้องข้าวในที่นาไม่ให้ทำให้เป็นอันตราย เป็นการประกอบพิธีเป็นเคล็ดลับเพื่อหมดความรู้สึกหนักใจก่อนที่จะลงมือไถท้องนา การแรกนาขวัญในระยะเริ่มต้นก็เลยเป็นจารีตราษฎร์ ถัดมาก็เลยปรับปรุงแปลงเป็นจารีตประเพณีหลวงเป็นพระราชพิธีจรดพระนังคัล พระราชพิธีจรดพระนังคัลที่มีมาจากวัฒนธรรมประเทศอินเดียเพื่อก่อให้เกิดการยินยอมรับ หรือแม้กระทั้งการแข่งขันเรือของพลเมืองตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อความสนุกครึกครื้นในเทศกาลที่เกี่ยวกับความเลื่อมใสทางศาสนาของชุมชนนั้นๆมีการแต่งจากราชสำนักให้เป็นการแข่งขันเรือเพื่อเสี่ยงทาย เพื่อรู้เรื่องราวและเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าเหตุการณ์เรื่องน้ำจะเป็นเยี่ยงไร ซึ่งในหลวงจะเสด็จเพื่อเสี่ยงทาย ตามที่ปรากฏในกฎมนเทียรบาล

ฉะนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติขนบธรรมเนียมในรอบปีของราชสำนักแล้ว พสกนิกรแต่ละเขตแดนก็มีงานจารีตในรอบปีเช่นกัน ซึ่งจะมีความเหมือนแล้วก็นาๆประการ จารีตที่เกิดขึ้นในรอบปี ก็เลยมิได้มีเฉพาะจารีตประเพณีหลวงเพียงแค่นั้น แม้กระนั้นยังมีจารีตราษฎร์หรือขนบธรรมเนียมของแต่ละแคว้นอีกด้วย ซึ่งขนบธรรมเนียมของเขตแดนนั้นจะต่างกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางด้านกายภาพ และก็สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ของแคว้น จารีตประเพณีในรอบปีของแต่ละภาคก็เลยมีลักษณะเฉพาะของแคว้นนั้นๆ อย่างไรก็ดี ในจารีตประเพณีของแคว้นก็มีผลของศูนย์กลางอยู่ด้วย เพราะระบบการบ้านการเมืองการปกครองนำมาซึ่งการปฏิสัมพันธ์กันของแต่ละภูมิภาค

ในระดับภูมิภาคหรือแคว้น มีความก้าวหน้าด้านการเมืองกำเนิดเป็นเมืองสำคัญของแต่ละภูมิภาค อาทิเช่น ภาคเหนือมีหริภุญชัยและก็ล้านนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศรีสัตนาคนหุต ภาคกึ่งกลางมีจังหวัดสุโขทัยรวมทั้งอยุธยา ส่วนภาคใต้มีศรีวิชัยรวมทั้งตามพรลิงค์ เมืองกลุ่มนี้มีความก้าวหน้าและก็เติบโตเป็นเมืองศูนย์กลางของแต่ละแคว้นรวมทั้งมีผลต่อชุมชนหมู่บ้านต่างๆที่อยู่แคว้นเดียวกัน ทำให้วัฒนธรรมแล้วก็จารีตประเพณีของแต่ละแคว้นมีลักษณะที่แบบเดียวกันหรือมีแบบแผนที่คล้ายกัน ในเวลาเดียวกันก็มีไม่เหมือนกันที่เกิดขึ้นมาจากความมากมายของฝูงคนที่มาอยู่รวมกัน

เนื่องด้วยการได้รับอิทธิพลของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งนับว่าเป็นเมืองราชเมืองเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง สังคม แล้วก็วัฒนธรรม ทำให้ตั้งท้องถิ่นรับอิทธิพลจากศูนย์กลางในลักษณะที่เกื้อกูลรวมทั้งเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบกันกระทั่งแปลงเป็นขนบธรรมเนียมในแต่ละเขตแดนอันมีเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงจารีตหลวงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อแม้อีกทั้งด้านกายภาพรวมทั้งสังคมของตน แล้วก็ข้อแม้ของความต่างของสังคมใหญ่ การบ้านการเมือง การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ สภาพสังคม โน่นเป็นแต่ละเขตแดนจะไม่รับขนบธรรมเนียมหลวงมาทั้งผองหรือไม่ยอมรับจารีตหลวงทั้งปวง แต่ว่าราษฎรหรือเขตแดนจะมีวิธีการ กลไก รวมทั้งวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงจนถึงกำเนิดเป็นจารีตประเพณีของแคว้นขึ้นมา

ชุมชนหมู่บ้านต่างๆนั้นมิได้อยู่อย่างสันโดษ ก็เลยมีการแลกปัจจัยสี่หรือของกินที่ต้อง ตัวอย่างเช่น ชาวไร่ชาวนาก็จำเป็นจะต้องแลกเปลี่ยนเกลือหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆและก็ความเกี่ยวข้องแบบญาติพี่น้องที่เกิดขึ้นจากการสมรสหรือการเกี่ยวเนื่องกันแบบอื่นๆทำให้มีจารีตแล้วก็พิธีบูชาของแต่ละชุมชน ผสมกัน มีความคล้ายกันหรือต่างกันได้ เหมือนกันกับในแต่ละภูมิภาคหรือเขตแดนมิได้อยู่อย่างสันโดษด้วยเหมือนกัน ต้องมีการปฏิคบหาสมาคมเพื่อแลกกรุ๊ปผลิตภัณฑ์ที่อยากในชีวิตประจำวัน ทำให้แต่ละแคว้นมีการแพร่ไปหรือขอยืมวัฒนธรรมของกันและกัน ไปเปลี่ยนแปลงเพื่อเหมาะสมกับเขตแดนของตน เพราะฉะนั้น การประสมประสานทางด้านวัฒนธรรมก็เลยเกิดขึ้นทั้งยังในระดับชุมชน แล้วก็ระดับแคว้น

จารีต ๑๒ เดือน ในสังคมไทยก็เลยสำเร็จผลิตมาจากศูนย์กลางรวมทั้งแคว้นหรือจากหลวงแล้วก็ราษฎร์ โดยมีวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นวัสดุที่สำคัญสำหรับในการส่งผ่านอิทธิพลของขนบธรรมเนียมหลวงหรือขนบธรรมเนียมราษฎร์ที่ได้รับการปรุงแต่งแล้วกลับไปยังชุมชน ขนบธรรมเนียม ๑๒ เดือน ซึ่งปฏิบัติกันก็เลยใช้วัดเป็นศูนย์กลางหรือเป็นสถานที่สำหรับในการประกอบพิธีบาป

อ้างอิง:
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย: https://www.lovethailand.org/travel/th/
ที่เที่ยวกรุงเทพ ที่เที่ยวกาญจบุรี ที่เที่ยวยะลา ที่เที่ยวปัตตานี ที่เที่ยวราธิวาส
ประเพณีไทย ประเพณีภาคเหนือ ประเพณีภาคกลาง ประเพณีภาคใต้ ประเพณีภาคอีสาน
อาหารภาคเหนือ ขนมไทย ประเทศไทย
 

หมายเลขบันทึก: 711566เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2023 16:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 สิงหาคม 2023 16:34 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท