สื่อสารสังคมอุดมปัญญา โดย ศ. นพ. ประเวศ วะสี


สื่อสารสังคมอุดมปัญญา โดย ศ. นพ. ประเวศ วะสี

Thai PBS

๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

สัจธรรม       สังคมอำนาจนิยม ระทมทุกข์

                 สังคมอุดมปัญญา = สังคมอุดมสุข

หน้าที่           เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา

Mission        Thai PBS เป็นสถาบันส่งเสริมการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

มรรควิธี       

  1. สำนักส่งเสริมสร้างนักสื่อสารความรู้ในเรื่องต่าง ๆ
  2. ส่งเสริมการสื่อสารความรู้สังคม รู้ความจริงอย่างทั่วถึง โดยทุกช่องทาง รวมทั้งดิจิทัล และภาพยนตร์
  3. ร่วมสร้างเครือข่าย แหล่งความรู้ ภูมิปัญญา
  4. สร้างเวทีนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้
  5. สร้างเวทีถักทอพลังบวกบนแผ่นดินไทย

 

ทำความเข้าใจเรื่อง ภูมิปัญญา ๔ ระบบการศึกษาไทยทุกระดับ 

สร้างความรู้ที่ไม่สมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง คือ ความรู้แบบตะวันตกอย่างผิวเผินเป็นวิชา ๆ 
ที่ขาดไปโดยสิ้นเชิงคือ การรู้ความจริงของแผ่นดินไทย เมื่อไม่รู้ความจริงก็ทำให้ถูกต้องไม่ได้ ประเทศไทยจึงติดอยู่ในสภาวะวิกฤตเรื้อรัง เพราะระบบการศึกษาที่สร้างคนไทย ให้เหมือนคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่บนแผ่นดินไทย โดยไม่รู้ความจริงของแผ่นดินนี้

         อนึ่ง ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างอารยธรรมใหญ่ ๒ อารยธรรม คือ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ (อินเดีย) และอารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (จีน) ซึ่งมีอายุประมาณ ๕,๐๐๐ ปี ทั้ง ๒ อารยธรรมได้สะสมภูมิปัญญาใหญ่ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง กล่าวคือ อารยธรรมอินเดียมีจุดแข็งเรื่องการเข้าถึงสัจธรรมสูงสุด หรือการพัฒนาจิต ส่วนจีนนั้นได้ทำการทดลองทางสังคม คือระบบการปกครอง หรือรัฐศาสตร์ภาคปฏิบัติมาเป็นเวลาหลายพันปี ผ่านยุคสงบ สลับกับยุคปั่นป่วน โกลาหลจนตกผลึกแล้วว่าจะจัดระบบการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมดุลอย่างไร จึงเจริญอย่างรวดเร็ว

         ฉะนั้น ภูมิปัญญา ๔ สำหรับประเทศไทย คือ

  1. ภูมิปัญญาไทย                รู้ความจริงของแผ่นดินไทย
  2. ภูมิปัญญาอินเดีย            การพัฒนาจิต
  3. ภูมิปัญญาจีน                 ระบบการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ
  4. ภูมิปัญญาตะวันตก          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของภูมิปัญญาอื่น

         ควรมีกลุ่มผู้รู้จริงในแต่ละภูมิปัญญาทั้ง ๔ และนำมาเชื่อมโยงเป็นภูมิปัญญาบูรณาการ

 

Thai PBS ส่งเสริมปัญญาบูรณาการ

 

ภาคีสร้างสังคมอุดมปัญญา Thai PBS ควรเป็นภาคีกับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่ส่งเสริมสังคมอุดมปัญญา รวมทั้ง มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ซึ่งมีบทบาทส่งเสริมสังคมอุดมปัญญา

คณะกรรมการอำนวยการ (นโยบาย) Thai PBS เป็นปัญญาร่วม (Collective wisdom) ในเรื่องสร้างสังคมอุดมปัญญา

 

หมายเหตุ      ดร.อนุชาติ ควรไปหากรรมการแต่ละท่าน ทีละท่าน ให้ท่านกล่าวถึง ความบันดาลใจ และความคิดของท่านในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญ รวมทั้งเรื่องการสร้างสังคมอุดมปัญญา

         โดยตั้งใจฟังอย่างลึก (Deep listening) โดยไม่ต้องโต้เถียงขัดแย้งใด ๆ และนำมาสังเคราะห์เป็นปัญญาร่วมของคณะกรรมการ Thai PBS และโดยผ่านสุนทรียสนทนาอย่างสม่ำเสมอ ปัญญาร่วมในเรื่องสังคมอุดมปัญญาก็จะเติบใหญ่เป็นก้อนโต เป็นสมองของชาติที่จะบันดาลให้สังคมไทยเติบโตทางปัญญา จนเป็นสังคมอุดมปัญญา และสังคมอุดมสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปเรื่อย ๆ 

ประเวศ วะสี ผู้บันทึก

 

หมายเลขบันทึก: 710472เขียนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2022 05:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2022 05:05 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี