http://gotoknow.org/file/kpru_pr/DSC_0105.JPG          

                          

                   http://gotoknow.org/file/kpru_pr/DSC_0106.JPG

นายอนันต์  ผลอำนวย  อดีต สว.จ.กำแพงเพชร  และ  ผศ.รัตนา  รักการ  ร่วมกันปล่อยขบวนรถผ้าป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  โดยจะนำไปถวาย  ณ วัดสันป่าพง  อ. เมือง  จ. ตาก  ซึ่งเป็นวัดที่มีสภาพทรุดโทรมมาก  ซึ่งกลุ่มนักศึกษาชมรมช่างก่อสร้าง  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายแด่ในหลวง  พร้อมทั้งออกค่ายอาสาพัฒนาและบูรณสาธารณประโยชน์ โดยมี  ผศ.นพคุณ  ชูทัน  เป็นผู้ควบคุม  สำหรับรายได้จากการจัดตั้งผ้าป่าในครั้งนี้ได้นำไปจัดซื้อกระเบื้องมุงหลังคาและอุปกรณ์ก่อสร้าง         วัดสันป่าพงโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

…………………………………………………………….