ขณะที่ผู้เฒ่าคนหนึ่งกำลังนั่งตกปลาอยู่ริมคลองโดยไม่อนาทรร้อนใจ และไม่สนใจผู้ผ่านไปมาอยู่นั้น มีชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดความสนใจพฤติกรรมของผู้เฒ่าคนนี้ จึงเดินไปหาและทักทายแกอย่างคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
      ชายหนุ่ม : ทำอะไรนะตา 
      ผู้เฒ่า :    
ก็ตกปลานะซิ ไม่เห็นหรือวะพ่อหนุ่ม
     ชายหนุ่ม : "ปลาเยอะอย่างนี้ ทำไม่ไม่ใช้แหละตา

     ผู้เฒ่า :   
ทำไม่ต้องใช้แห
    ชายหนุ่ม :
จะได้จับปลาได้เยอะ ๆ ไงละตา
    ผู้เฒ่า :     “ได้เยอะแล้วจะเอาไปทำอะไร

   ชายหนุ่ม : “ก็เอาไปขายซิ จะได้เงินเยอะ ๆ ไงล่ะ

    ผู้เฒ่า :  “จะเอาเงินไปทำไม่เยอะแยะ

   ชายหนุ่ม : “ก็เอาไปเที่ยวเตร่หรือไปพักผ่อนตากอากาศไงล่ะ

   ผู้เฒ่า :    “ก็ที่ข้ามานั่งตกปลาอยู่ที่นี่ไม่ใช่พักผ่อนหรือ?” 
  ชายหนุ่ม :
ถ้าอย่างนั้นก็เอาเงินไปซื้อบ้านหรือตึกหลังใหญ่ ๆ ก็ได้     
  ผู้เฒ่า :  
เอาไปทำไมตึกหลังใหญ่ ๆ
  ชายหนุ่ม :
จะได้อยู่ให้สบาย หรือให้เขาเช่าก็ได้  
   ผู้เฒ่า :
ไอ้หนุ่มรู้ไหมว่าตึกแถว 5 ชั้น ที่อยู่ข้างหน้าที่เอ็งเห็นอยู่ทั้งหมดนั่นแหละของตาทั้งนั้น