ปีใหม่..กับการทำงานที่เปลี่ยนไป

Text : Ka-Poom   Photo : Ka-Poom
.......................................................................................................

------------>วันนี้เป็นวันที่สองของการทำงาน "คนจิตเวช"...
สมาชิกใหม่เราหายไปหนึ่งคน...คือ พี่เบิร์ด...นักจิตวิทยาคลินิกของเรา
พี่เบิร์ด...ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม ที่จังหวัดเชียงราย...เป็นการไปที่เรียบง่าย หามีงานเลี้ยงส่งที่วุ่นวายไม่

เป็นที่คิดถึง...ของพี่ๆน้องๆ..ชาวจิตเวชยิ่งนัก
พี่เบิร์ดมาทำงานที่ยโสธร...ปีเดียวกันกับที่ดิฉันจบโท...มาทำงาน
เราร่วมงานกันไม่นาน...ก็พากันไปเรียนต่อ ร่วมชะตา-กรรม...การหลายครั้งหลายครั้ง
และเชื่อมั่นในความดี..ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก

........................................................
วันนี้...
พี่เบิร์ด...โทรมา ความเย็นที่เชียงราย 10 องศา...ดูท่าจะโรแมนติก
กับอบอุ่นในครอบครัว...พร้อมหน้าพร้อมตากัน...ที่รอคอยการย้ายกลับของพี่เบิร์ด...
ในความรู้สึกทั้งที่เป็น...น้อง..เป็นเพื่อนร่วมงาน
"ระลึกถึงเสมอ...ในความดีงามของพี่เบิร์ด"...
และขอบคุณ..สำหรับมิตรภาพที่มีให้เสมอคะ...

งานที่เปลี่ยนไป...จะมีเฉพาะในงานด้านจิตวิทยาในขอบเขตของนักจิตวิทยาคลินิก
ในส่วนนี้คงต้องมีนักจิตวิทยาคลินิกมาแทน
ส่วนในงานยาเสพติด...เป็นน้องหนิงที่เข้ามารับผิดชอบแทน

เริ่มต้นแห่งปี
ในอัตรากำลังที่ลดลง...กับภาระงานที่อย่างขั้นต่ำเท่าเดิม..กับแนวโน้มที่มีเพิ่มมากขึ้น
อาจทำให้ทีมต้องเผชิญ...ต่อสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาได้ตลอดเวลา
หากทีมไม่ตั้งมั่น...ในความแน่วแน่...และเป้าหมายเดียวกัน
ก็อาจ...เสี่ยง/ง่ายต่อการเกิดความไม่เข้าใจกันได้...
อย่างไรก็ตาม...ทุกอย่างเรายึดมั่นใน "เจตนาที่ดีงาม"...ก็ย่อมพอที่จะทำให้...จูงมือกันผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้

ในสายลมหนาวนี้...
อยากบอกผ่านไปว่า..."เราคิดถึงพี่เบิร์ด"นะคะ...