เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2536


“เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์”

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ – ฐานข้อมูลบุคคลสำคัญมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ – กองทุนศรีบูรพา

  “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” นักการเมืองและศิลปินชาวไทย ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 และ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536 กวีรางวัลซีไรต์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

*ประวัติ

   -เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เกิดวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2483 ที่บ้านพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรคนโตและเป็นผู้ชายคนเดียวในจำนวนพี่น้อง 5 คน บิดาชื่อนายฮกหรือสมบัติ พงษ์ไพบูลย์ มารดาชื่อนางสมใจ บิดาเคยเป็นหลงจู๊โรงฝิ่น เนาวรัตน์เรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดบ้านทวน และต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด จากนั้นได้ศึกษาต่อชั้นเตรียมอุดมศึกษาที่โรงเรียนทวีธาภิเศก และจบปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2508

  -ครอบครัวของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ชอบการแต่งโคลงกลอน ชอบดนตรีไทย มารดาชอบอ่านวรรณคดี เขาจึงอ่านหนังสือได้ตั้งแต่อยู่ชั้นประถมปีที่ 1 เป่าขลุ่ยได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เขาเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตมาตั้งแต่เด็กๆ ขณะที่เนาวรัตน์กำลังศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 ที่โรงเรียนวิสุทธรังษีอยู่นั้น เนาวรัตน์ได้พบโคลงสี่ที่บิดาเขียนไว้เมื่อยังหนุ่ม จึงเกิดแรงบันดาลใจเขียนโคลงส่งไปลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เขาเริ่มเขียนกลอนเมื่อชั้นมัธยมปีที่ 5-6 และเขียนจริงจังช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงนั้นเขาไม่ค่อยได้เรียนหนังสือ ชอบเอลวิส เพรสลีย์เป็นชีวิตจิตใจ ไว้ผมทรงเดียวกับเอลวิส พกหนังสือ I.S. Song Hits กว่าจะเรียนจบปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงใช้เวลาถึง 7 ปี หลังจากเรียนจบแล้วไปบวช ระหว่างพ.ศ. 2511-12 หลังจากลาสิกขาแล้วได้ไปทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการ นิตยสาร วิทยาสาร ของ ไทยวัฒนาพานิช เมื่อปี 2514 เนาวรัตน์แต่งงานกับคุณประคองกูล อิศรางกูร ณ อยุธยา มีมีบุตรธิดา 2 คน คือ ประคำกรองและแก้วเก้า เนาวรัตน์เคยเป็นอาจารย์สอนวิชาการประพันธ์อย่างสร้างสรรค์ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

*การทำงานในคณะสมัชชาปฏิรูปประเทศ

  -นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้เข้ามามีบทบาททางการเมือง ภายหลังการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง พ.ศ. 2553 ยุติลง โดยเข้ามาทำหน้าที่เป็นคณะสมัชชาปฏิรูปประเทศ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 27 คน เพื่อรวบรวมข้อมูล รับฟังความคิดเห็น และนไปสู่นโยบายในการปฏิรูปประเทศไทย 

*ประวัติการศึกษา

  -ปริญญาตรี :นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วัฒนธรรมศึกษา) จากสหวิทยาลัยทราวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  -ปริญญาเอก : ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ (ภาษาและวรรณคดีไทย) คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 -ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 -ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

*ประวัติการทำงาน

 -พ.ศ. 2508 รับราชการในกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

 -พ.ศ. 2510 - 2511 อุปสมบทและถือธุดงค์ไปสวนโมกข์ เพื่อศึกษาพระธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุ

 -พ.ศ. 2511-2512 ประจำกองบรรณาธิการวิทยสาร

 -พ.ศ. 2513 แสดงภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง "พระอภัยมณี" ของสุนทรภู่ รับบทเป็น พระอภัย ของไชโยภาพยนตร์

 -พ.ศ. 2514-2515 อาจารย์ประจำภาควิชาประพันธ์อย่างสร้างสรรค์

 -พ.ศ. 2516 พนักงานฝ่ายการพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

*ผลงาน

  *-งานรวมเล่มร้อยกรอง

-คำหยาด

-อาทิตย์ถึงจันทร์

-เพียงความเคลื่อนไหว (กวีนิพนธ์รางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2523)

-ชักม้าชมเมือง

-เพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้าว

-จารึก ร.ศ. 200

-กรุงเทพทวารวดี

-เพลงขลุ่ยผิว

-ประคำกรอง

-วารีดุริยางค์

-ตากรุ้งเรืองโพยม

-ข้างคลองคันนายาว 1

-ข้างคลองคันนายาว 2

-ก.ข.ขับขาน

-จ๊ะเอ๋

-ลุงเต่ากับลิ่งต้อยติ่ง

-คำทายลายแทง

-รักใคร่ไยดี

-แว่วไหวในสายลม

-ขับไม้มโหรี

-เหมือนข่าวความรักจักมา

-มุมมอง

-น้ำใสไม้สวย

-เขียนแผ่นดิน

-ที่นี่ขัดข้องหนอ

-ดาบที่หมกอยู่ในจีวร

-ดังนั้นฉันจึงเขียน

-แผ่วผ่านธารน้ำไหล

-จ้าประคุณเอ๋ย (พ.ศ. 2532)

-นกขมิ้น

-หยุดสักนิด คิดสักหน่อย หมุดหมายที่ 1

-หนึ่งได้แรงใจ

-ความคิดในดอกบัว (พ.ศ. 2532)

*ผลงานแปลที่เขียนกับนักเขียนอื่น

-คัมภีร์คุณธรรม กับ สมเกียรติ สุขโข

-สองตะเกียง กับ ล. เสถียรสุต

-ห่วงอาหาร กับ สมเกียรติ สุขโข และ สโรชา

-ก.ข.ขับขาน กับวีระศักดิ์ ขุขันธิน

-๖ ตุลามหากาพย์ กับ กลุ่มกวีร่วมสมัย

-วันฆ่านกพิราบ กับ มหาสมภาร พรหมทา

*งานเพลง

-อัลบั้ม เพลงแผ่นดิน จาก 3 คีตกานต์กวี ร่วมกับ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ และ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

-เพลงมหาชัย ทำนอง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต / บทร้อง : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

-"เพลงใบไม้ร่วง" เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้ประพันธ์บทร้อง ในโอกาส งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทำนอง : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ดนตรี : สถาพร นิยมทอง ขับร้อง : ธนพร แวกประยูร (ปาน)

*สารคดีกวีนิพนธ์

เขียนแผ่นดิน

เขียนแผ่นดินสุวรรณภูมิลาว

เขียนแผ่นดินสุวรรณภูมิเวียดนาม

*รางวัลที่ได้รับ

-รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)

-ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

-รางวัลศรีบูรพา

-พระเกี้ยวทองคำ

-รางวัลอัศนี พลจันทร

*ผลงานที่ได้รับรางวัล

-พ.ศ.​ 2516 บทกวี "อาทิตย์ถึงจันทร์" ได้รับรางวัลชมเชยพิเศษ วรรณกรรมของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

-พ.ศ.​ 2521 บทกวี "ชักไม้ชนเมือง" ได้รับรางวัลดีเด่นจากงานสัปดาห์หนังสือ

-พ.ศ.​ 2523 บทกวี "เพียงความเคลื่อนไหว" ได้รับรางวัลซีไรท์

-พ.ศ. 2537 บทกวี "เพลงขลุ่ยผิว" ได้รับรางวัลดีเด่นจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

-พ.ศ. 2527 บทกวี "ก.ข.ขับขัน" ได้รับรางวัลดีเด่นจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ แต่งร่วมกับ วีระศักดิ์ ขุขันธิน

*เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-พ.ศ. 2563 – Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

-พ.ศ. 2558 – Order of the Direkgunabhorn 3rd class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)

*บทกวี “ความรัก”  อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

หมายเลขบันทึก: 707988เขียนเมื่อ 28 กันยายน 2022 18:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2022 05:21 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี