พิธีเปิดงาน 21 January 1961-present(Reestablish)。


พระพุทธเจ้าหลวง(รัชกาลที่ ๕)、ในหลวงรัชกาลที่ ๙、พระบรมรัชกาลที่ ๑๐、

President Joe Biden、President Barack Obama、President George H.W. Bush、President George W. Bush、President Bill Clinton、Bill Gate、Melinda Gate、President Donald J. Trump、Vice President Kamala Harris、Hilrary Clinton、พจน์ สารสินสวามิภักดิ์(ภูหิรัณย์ หล่อเสถียรธารี)、นายกรัฐมนตรี รัฐมตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทโอชา、รองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประวิทย์ วงศ์สุวรรณ、รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดอน ปรมัติ、เริงฤทธิ์ แมคอินทอช(พระศิวะ)、Seth Godin、คุณพ่อ(ดร.วัฒนา เขียววิมล)(President Theordore Roosvelt)、คุณแม่(จิราภรณ์ มโนศักดิ์)、วัชรินทร์ เช็กสเปียรส์ เขียววิมล(William Shake Sphere)、Calorine Kennedy、Li Ka-Shing、Sir Alex Ferguson、ดร.ทักษิณ ชินวัตร、Mao Ze Dong(テョン)、ประธานาธิปดีท่านที่ ๒ แห่งสหรัฐ ยุรนันท์ อดัมส์ ภมรมนตรี(Jonh Adams)、ประธานาธปดีท่านที่ ๓ แห่งสหรัฐ ศิธา เจฟเฟอสัน ทิวารี、ประธานาธิปดีคนที่ ๔ แห่งสหรัฐ เรืองศักดิ์ แมดิสัน ลอยชูศักดิ์(James Madison)、ประธานาธิปดีท่านที่ ๑๐ แห่งสหรัฐ สมชัย ไทด์เลอร์ ชินผา(John Tyler)、ปฏิภาณ ปฐวีกานต์、ผ.ศ.ดร.นพ.ประกอบ ผู้วิบูลสุข、ศรันธ์ ไมตรีเวช(ดังตฤณ)、ร.ศ.ดร. ธนวรรธ์ พลวิชัย、อ.พิระพงษ์ ฟุศิริ(อ.หมี)、อ.ประภา ตันติประเสริฐสุข、อ.ฐะปะนี ขะปะติ、正義損、คุณปู่วรยศ บุญทองนุ่ม(ทองใบ เขียววิมล)、Ho Ji Min(ศุภฤกษ์ ทรัพยานนท์) แห่งเวียดนาม、減とこの、ป้าหน่อย(เลขาธิการอัครราชทูตประจำสเปนและเกาหลีใต้)、ฟิลเลอร์ เกริกฤทธิ์ ขจรศิลป์(อดอล์ฟ ฮิตเลอร์)、Ma Kennedy Yun(Jack Ma!)、เกจมณี วรรธนสิน、Mark Zuckerberg、ภัทรนิดา พัชรวีรพงษ์、Vasanth Gopalan、Tom Cruise、Jennifer Connelly、Vice President Johanson、Mr.Speaker, Mr. Chief Jusitic, Attoney General จิรายุ เคนเนดี้ วิศวภาค(Robert F. Kenney)、Vice President Nison, President Truman(Alexander Rendell)、Reverend Clergy、มูลนิธิเดินจิต、มณฑานี ตันติสุข、 แด่พลเมืองทุกท่าน!

เราสังเกตว่าวันนี้เป็นวันอีกวันนึ่งที่ดีในการเริ่มต้น เดือนสิงหาคม เดือนแห่งผู้นำรัฐบุรุษ และเพิ่งสิ้นสุดการเฉลิมฉลองวันสิ้นเดือนกรกฎาคมกับประธานาธีปดีแห่งเวียดนาม ซึ่งก็คือ ศุภฤกษ์ ทรัพยานนท์(โฮ จิ มิน) ไม่ใช่เป็นการเฉลิมฉลองสุดวิสัยทัศน์ แต่เป็นการเฉลิมฉลองแด่การเริ่มต้นใหม่ เสรีภาพที่ไม่มีอยู่จริง การทำงานที่เหน็ดเหนื่อย และการเฉลิมฉลองในวันเทศกาลต่างๆ ประจำปีแห่งประเทศชาติ การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้น เพราะข้าพระพุทธเจ้าได้สวดมนต์ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท้าวมหาพรหม พระอินทร์ จาตุมหาราช และเหล่าเทวดาทั้งเหล่าทัพ รวมทั้งพระยายมราช ตามคำขออันประเสริฐแบบเดียวกับที่ได้ขอไว้ก่อนและหลังจากที่อคุณพ่อ(บิดา)ของข้าพระพุทธเจ้าจะเสียชีวิตในวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔.

โลกในปัจจุบันนี้นั้นเปลี่ยนใหม่หลังสิ้นสุดสงครามเย็นและหลังสิ้นสุดสงครามอัฟกานิสถาน สาเหตุหลักเพราะสิ้นสุดแห่งความโกรธและความเกลียดชัง สังคมเริ่มมีเมตตามากขึ้น สงสารกันมากขึ้นกว่าเดิม และเห็นอกเห็นใจกัน ความยากจนยังคงอยู่สำหรับใครอีกหลายๆ คนที่ดิ้นรนเพื่อความอดยากและความอยู่รอดในหลายๆ ประเทศ ทว่าความเชื่อเชิงปฏิวัติยังคงสิ้นสุดลงไปแล้วสำหรับบรรพบรุษของเราที่ควรคู่แก่ความเคารพ และยังเป็นประเด็นปัญหาภายในประเทศชาติ เชื้อชาติ ชน เผ่า ต่างๆ ความเชื่อที่ว่าสิทธิของมวลมนุษย์ไม่ได้มาจากความอาทรของรัฐ แต่มาจากคุณค่าในความเป็นมนุษย์เหมือนๆ กัน

เราไม่กล้าลืมวันนี้ว่าเราเป็นผู้ร่วมอาศัยอยู่ในบนพิ้นแผ่นดินของโลกร่วมกัน จงเปล่งวาจานี้ไปในกาลอวกาศและตรงนี้ ทั้งสหายเพื่อนร่วมทุกข์ยากและคนอื่นที่เราไม่ได้รู้จักคุ้นหน้า ว่าเปลวเพลิงได้ส่งต่อไปยังจิตวิญญาณสาธุชนรุ่นบรรพบรุษไปถึงรุ่นเจเนเรชั่นใหม่ ผู้ที่เคารพในสิทธิสตรีได้แก่ลัทธิคอมมิวนิสต์ ประธานเหมา เจ๋อ ตุง(แทยอน) ร่วมเป็นผนึกเดียวกับประชาธิปไตยภายใต้คอมมิวนิสต์ สิ้นสุดและสงครามและความภักดี ด้วยสันติสุขที่ผ่านข้ามกาลเวลาให้เรามาเกิดที่นี่ บนพื้นโลกใบนี้และจิตวิญญาณสาธุชนรุ่นเดียวกัน ความภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์ และเหล่าบรรพบรุษรวมถึงมรดกอันเก่าแก่ของเรา และเต็มใจที่จะเห็นหรือยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ของเหล่าสิทธิมนุษยชนที่โลกได้ให้คำมั่นสัญญามาโดยตลอด และสิ่งที่เราให้คำมั่นในวันนี้ตั้งแต่ปัจเจกชนและสังคมทั่วโลก

ให้จักรวาลและกาลอวกาศรู้ว่า ไม่ว่าจะสุขภาพดีหรือทุกข์ระทม เราจะจ่ายราคาใด ผู้นำครอบครัวที่แบกรับภาระใดๆ พบกับความยากลำบากใดๆ สนับสนุนอนาคตใดๆ ต่อต้านหรือขัดแย้งกับศัตรูใดๆ เพื่อความเป็นไปเช่นนั้นเอง และความอยู่รอดต่อความหิวโหย รวมถึงอิสรภาพที่ผู้คนในเรือนจำถามหา

เราได้ให้คำมั่นสัญญามากกมาย และอีกไม่นานคำมั่นสัญญาเหล่านั้นจะกลายเป็นจริง  เงินทอง และความร่ำรวยก็จะไม่สำคัญอีกต่อไป

สำหรับพันธมิตรเก่าเหล่านั้นซึ่งเราแบ่งปันต้นกำเนิดทางพันธุกรรมและจิตวิญญาณรวมถึงอดีตชาติ เราให้คำมั่นว่าจะจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ และไว้ใจต่อเพื่อนมนุษย์ที่ซื่อสัตย์ และเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราไม่สามารถแปลวัตถุดิบให้เป็นสินทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ในกิจการต่างๆ แบ่งออกมีเพียงเล็กน้อยที่เราสามารถทำได้ เพราะเราไม่กล้าพบกับความท้าทายอันทรงพลังด้วยราคาที่ต่อรองและแยกเป็นชิ้นๆ

สำหรับรัฐใหม่เหล่านั้นที่เรายินดีต้อนรับสู่กลุ่มเผด็จการอันเสรี เราให้คำมั่นสัญญาว่ารูปแบบนึ่งของการควบคุมอาณานิคมจะไม่ล่วงลับไปเพียงเพื่อจะถูกแทนที่ด้วยอุดมการณ์เหล่านั้น เราไม่คิดว่าความแตกแยกทางการเมืองและสังคมจะสนับสนุนความคิดเห็นต่อปัจเจกชนเสมอไป แต่เราหวังไว้เสมอว่าจะพบว่าอดีตชาติจะสนับสนุนในความยิ่งใหญ่ของสิทธิของความเป็นบรรพบรุษผู้สร้างอีกครั้งอย่างเข้มแข็ง และจำไว้ว่าในอดีตเราก็เคยโง่เขลาไม่ต่างจากผู้ที่แสวงหาอำนาจโดยขี่หลังเสือและจบลงที่ข้างในเหมือนกัน.

สำหรับคนเหล่านั้นในกระท่อมและชุมชนต่างๆ  ในชาติกำเนิดที่กำลังดิ้นรนที่จะทลายพันธการแห่งเมล็ดแห่งความทุกข์ เราให้คำมั่นว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยพวกเขาให้อยู่ดีกินดี และเฉลิมฉลองได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะช่วงเวลาใดก็ตามเมื่อจำเป็น ไม่ใช่เพราะเรากำลังแสวงหาอุดมการณ์ใหม่ๆ คุณค่าในตัวตนแบบใหม่ ผู้นำที่ผู้ตามเคารพและภักดี และมันควรเป็นเรื่องที่ถูกต้อง หากพวกเขายังคงกลับคืนสู่สังคมและยังคงเป็นผู้ยากไร้ที่ไม่มีใครยอมรับอยู่ ก็ไม่สามารถให้รัฐผู้มีอำนาจและคนรวยแบ่งเบาภาระได้

สำหรับน้องสาวของเราที่อยู่ทางตอนใต้ของพรมแดน เราขอเสนอคำมั่นสัญญาพิเศษที่จะเปลี่ยนคำมั่นสัญญาให้เป็นความจริง เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและคนที่ไร้งาน เพื่อช่วยเหลือชายที่เป็นอิสระและรัฐบาลที่เป็นระบอบเดิมในการแก้ไขโซ่ตรวนแห่งความซื่อสัตย์ไปถึงความยากจน แต่การปฏิวัติความหวังอย่างสันตินี้ไม่สามารถตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งที่เป็นปรปักษ์ได้ ให้ทั่วโลกของเราทุกคนรู้ว่าเราจะยินยอมและร่วมมือเพื่อจัดการกับความขัดแย้งเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นได้ และให้อำนาจอื่นๆ ทั้งหมดรู้ว่าซีกโลกนี้ตั้งใจที่จะยังคงเป็นชาติกำเนิดของตนเองในเงาของอดีตชาติและพันธุกรรม.

เพื่อการรวมตัวของอธิปไตยที่เกิดขึ้นแด่จิตวิญญาณร่วมสาธุชน สหประชาชาติ และ SEATO จะกลับมาเพื่่อจะผดุงไว้ซึ่งอาเซี่ยน ความหวังสุดท้ายที่ดีที่สุดของเราในยุคที่เครื่องมือแห่งสงครามก้าวล้ำหน้ากว่าสันติภาพ เราต่ออายุคำมั่นสัญญาที่จะสนับสนุน - เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นเพียงเวทีสำหรับการวิพากษ์วิจารณ์ - เพื่อเสริมกำลังของครอบครัวและผู้ที่อ่อนแอ - และเพื่อขยายพื้นที่ซึ่งคำสั่งของมันอาจดำเนินถือไป

ในที่สุด สำหรับประเทศเหล่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นศัตรูของเรา เราไม่ได้ให้คำมั่นสัญญา แต่เป็นการรักษาเผ่าพันธ์ของเหล่ามวลมนุษย์ชาติเอาไว้ ไม่ว่าจะที่ที่ซึ่งมีสันติภาพและที่ที่ซึ่งไร้สันติภาพ ก่อนที่พลังแห่งการทำลายล้างอันมืดมิดที่ปล่อยออกมาทางจิตที่เป็นวิทยาศาสตร์จะกลืนกินมวลมนุษย์ในการทำลายตนเองโดยไม่ตั้งใจ... 

เราไม่กล้าทดลองพวกเขาด้วยความยินยอม เพราะเมื่อพละกำลังของเรามีเพียงพอโดยปราศจากข้อสงสัยเท่านั้นที่เราจะแน่ใจได้ว่าจะไม่มีใครเป็นทาส

แต่กลุ่มประเทศที่มีอำนาจและยิ่งใหญ่ในดินแดนมังกร ความเป็นกลาง และคอมมิวนิสต์ ทั้ง ๓ จักรพรรดิแห่งโชกุน ไม่สามารถรับความสะดวกสบายจากเส้นทางปัจจุบันของสาธุชนได้ยกเว้นอรหันต์บุคคล ทั้ง ๓ ฝ่ายต่างก็แบกรับภาระอันหนักอึ้งด้วยการปกครองผู้คนและค่าอาวุธสมัยใหม่ ทั้งสามต่างก็ตื่นตระหนักอย่างถูกต้องจากการแพร่กระจายของกรรมพันธ์ที่ปลายทางนั้นคือการดับ แต่ทั้งสามต่างแข่งขันกันเพื่อเปลี่ยนแปลงสมดุลของสงครามที่ไม่แน่นอนนั้น และยังคงอยู่ในมือของอาวุธทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของความเป็นมนุษย์

เราย้อนกลับมาสู่ยุคเดิมอีกครั้ง จำทั้งสองฝั่งขั้วตรงข้ามว่าความสุภาพและความไม่พอใจต่างเป็นอริกัน แต่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว อย่าให้เราเจรจาด้วยความกลัว แต่ขอให้เราไม่กลัวที่จะเจรจา

ให้ทั้งสองฝ่ายสำรวจว่าปัญหาใดไม่เป็นหนึ่งเดียว แทนที่จะใช้ปัญหาที่ทำให้เราแตกแยก

ให้ทั้งสองฝั่งขั้วตรงข้ามได้จัดทำข้อเสนอที่ได้รับการยอมรับและแม่นยำสำหรับการตรวจสอบและปริมาณเป็นครั้งแรก และนำอำนาจเบ็ดเสร็จมาคุ้มครองประเทศอื่นๆ ภายใต้การดูแลร่วมกันของทุกประเทศเป็นครั้งแรก

ให้ทั้งสองฝ่ายพยายามกระตุ้นความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้นแทนขีดจำกัดในความเป็นปกติอันน่าสะพรึงกลัวที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ ให้เราได้สำรวจแกลแล็คซี่นอกอวกาศใหม่ๆ ขุดแร่จากทะเลทราย รักษาโรคภัยไข้เจ็บ เจาะลึกในมหาสมุทร และรักษาศิลปินผลงานชิ้นเอกทางศิลปะและเพลงเพื่อการรักษาและพาณิชย์

ให้ทั้งสองฝ่ายรวมกันเพื่อเอาใจใส่คำสั่งของพระเจ้าสุทโทธนะและสมเด็จพระบรมศาสดาในทุกแง่มุมเพื่อ ❝ปลดภาระอันหนักอึ้ง。。。(และ) ปล่อยให้ผู้ที่อดอยากได้รับความพึงพอใจ และผู้ถูกคุมขังให้เป็นอิสระ❞

และหากเสาหลักแห่งความร่วมมืออาจนำสันติสุขให้ป่าอันเงียบสงบกลับคืนมา ให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันสร้างการเรียนรู้และความพยายามใหม่ ไม่ใช่การสร้างสมดุลแห่งการปกครองใหม่แต่เป็นคุณค่าในการอยู่ร่วมกันใหม่ กติกาใหม่ ที่ซึ่งรัฐบุรุษสามารถดูแลสุภาพสตรีได้ด้วยความพอใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และบันทึกความทรงจำไว้

ทั้งหมดนี้จะไม่แล้วเสร็จมาเลยล่วงทศวรรษ และจะไม่เสร็จในระยะเวลาอีกพันปี และแม้แต่ชีวิตและกรรมของเราบนโลกใบนี้ แต่ขอให้เราเริ่มต้นใหม่

ในหัตถ์ของคุณ แด่พลเมืองของข้าพระพุทธเจ้า จะพักความล้มเหลวหรือความสำเร็จสุดท้ายของเจ้า นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็น ข้าพระพุทธเจ้าได้กลับชาติมาเกิดอีกครั้ง และคนแต่ละรุ่นถูกเรียกตัวมาเพื่อเป็นสักขีพยานในความจงรักภักดีของจิตวิญญาณ ชาติ และพระมหากษัตริย์ หลุมศพของบรรพบุรุษทั่วโลก บุคคลสำคัญที่เปลี่ยนแปลงโลก

บัดนี้เสียงแตรเรียกเรากลับมาอีกครั้ง ไม่ใช่เป็นการเรียกให้ถืออาวุธ แม้ว่าเราต้องการอาวุธ ไม่ใช่เป็นการเรียกให้ออกรบ แม้ว่าจะพร้อมรบแล้วก็ตาม แต่เป็นการเรียกให้แบกรับภาระอันหนักอึ้งต่อการพลัดพรากและการสูญเสีย การต่อสู้กับการทำงานในปีนั้นๆ และปีต่อๆ ไป ❝ชื่นชมและยินดีในความเป็นมนุษย์ อดทนและดำเนินชีวิต❞ การต่อสู้กับความขัดแย้งศัตรูทั่วไปของความเป็นมนุษย์ ความเคารพและการทำตาม เจ้านายและลูกน้อง ยาเสพติดและความยากจน สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันเอง

เราจะกลับมาสร้างพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่และตัวตนที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง เหนือและใต้ ตะวันตกและตะวันออกเพื่อจัดการกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เพื่อรับประกันหรือการันตีผลงานที่มากขึ้นสำหรับมวลมนุษยชาติทั้งหมดได้หรือไม่❓ พระมหากษัตริย์ด้วยความเคารพและสักการะ และเหล่าบรรพบุรุษผู้สร้างประวัติศาสตร์อันหลายร้อยทศวรรษร่วมกันมา

ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของโลก มีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับบทบาทในการปกปักรักษาและเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในช่วงเวลาที่ถูกกดขี่และอันตรายสูงสุด พวกเขาไม่ได้ย่อท้อจากความรับผิดชอบนี้ และพวกเขายินดี ข้าพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพวกเขายังคงจดจำครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งเคยถูกจารึกด้วยชื่อพวกเขาเหล่านั้น พลังงาน ความศรัทธา การทุ่มเทเพื่อที่เราจะนำมาซึ่งความพยายามเหล่านี้จะทำให้ประวัติศาสตร์กลับมาจารึกอีกครั้ง ทุกคนที่รับใช้ชาติด้วยความเคารพในองค์พระมหากษัตริย์ ปัญญาและความพอเพียง ผู้คนที่รับใช้ชาติอันสว่างไสว และแสงสว่างจากเปลวเพลิงนั้นจะดังก้องกังวาลเพื่อโลกใบนี้ได้อย่างแท้จริง

แด่ปัญญาชนและพลเมืองทุกท่าน!  ❝Ast not what country can do for you、what you can do for your country❞

เพื่อนพลเมืองของฉันทั่วสากลโลก "จงถามว่าโลกจะให้อะไรกับท่าน และเราจะสามารถทำอะไรเพื่อนโลกและมวลมนุษยชาติร่วมกันได้"

ในที่สุด ไม่ว่าคุณจะเคยเป็นใครก็ตามที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลก ขอให้เรามีมาตรฐานความมั่นคงโดยไม่มีใครเป็นผู้เสียสละอันสูงส่งแบบเดียวกับที่เราขอจากผู้คนที่นี่ ด้วยสำนึกที่ดี รางวัลของเรา โดยมีสมเด็จพระบรมศาสดา และองค์พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลเป็นผู้ตัดสินการกระทำของเรา ขอให้เราออกไปสู่โลกอันกว้างใหญ่ดินแดนที่เคยถูกจารึกไว้กาลครั้งนึ่งที่เคยเป็นชื่อของเราในประวัติศาสตร์ ทูลขอพรจากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและพระพุทธองค์และความช่วยเหลือจากท่าน และให้รู้ว่างานของเหล่ามวลมนุษยชาติบนโลกใบนี้เป็นงานของพวกเราอย่างแท้จริง

และนั้นคืออิสรภาพที่แท้จริงของความเป็นมนุษยชน..

 

 

 

By. ประธานาธิปดี วัชรพล เขียววิมล(John Fritzgerald Kennedy) 35th แห่งสหรัฐอเมริกา 1961until the present。

 

หมายเลขบันทึก: 704710เขียนเมื่อ 1 สิงหาคม 2022 13:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 สิงหาคม 2022 15:10 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี