เรา..มักหลอกตนเอง...เสมอ

Text : kapoom Photo : kapoom & web painaima.com 

..................................................... 

เราเคยสังเกตตนเองไหมว่า...เราโกรธหรือไม่พอใจ...ที่เราทราบว่า "มีใครบางคน" หลอกเรา..
-------------> การหลอกนั้นมีหลากหลาย...วิธีการหลอก หลอกให้หลง หลอกให้รัก หลอกให้ตายใจ...หลอกให้เชื่อ เชื่ออย่างสนิทใจ ... เชื่อในสิ่งที่เขาพูด เชื่อในสิ่งที่เขากระทำ ...แต่พอเวลาผ่านไป เรารู้ว่าสิ่งที่เราคิด หรือสิ่งที่เราเชื่อนั้น..."กลับไม่ใช่"...อย่างที่เขาบอก อย่างที่เขาพูด...อย่างที่เขากระทำ และเราก็จะรู้สึกโกรธ ต่อบุคคล หรือเหตุการณ์...ที่ทำให้เรารู้สึกว่าถูกหลอก...

หากแต่..เมื่อพิจารณาแล้ว..."อ้อ..จริงๆ แล้วไม่ได้ถูกคนอื่นหลอกหรอก...เราต่างหากที่หลอกตัวเอง...หากเราไม่หลอกตัวเอง เราก็จะมองเห็นความจริงตั้งแต่แรก...หากแต่ปัญญาเรามันเอียงไป หรืออาจทึบไป เกินกว่าที่จะพิจารณา เหตุแห่งความเป็นจริงได้...หากเราไม่หลอกตัวเรา..เราก็จะสามารถพิจารณาได้ว่า สิ่งที่บุคคลพูด กระทำนั้นเป็นจริงมาก น้อยเพียงไร...และความจริงเป็นเช่นไร..."

คือความเข้าใจ

หากเราเข้าใจได้เช่นนี้...เราก็จะหลุดจากการผูกกรรม..หรือการกระทำทั้งกาย วาจา ใจจากบุคคลนั้น...หากเรามัวแต่รู้สึกโกรธ...เกลียด ไม่พอใจ...ก็จะเกิดเป็นเรื่อง "ต่อ"...อารมณ์แห่งความผูกใจเจ็บต่อกัน...

.....
เรื่องนี้..ดิฉันเกิดการปิ๊งแว๊ป...เข้าโดยบังเอิญเมื่อได้ไปอ่านเจอ..."คำถาม"...ของสตรีท่านหนึ่ง..ที่ฝากถึงบุรุษชายท่านหนึ่ง..ถึงรอยแห่งอารมณ์ที่ผูกกัน ไม่ขาดจากกัน และเป็นการต่อยอดแห่งกรรม ซึ่งก็คือ การกระทำ...ที่ผ่านออกมาจากใจ ความรู้สึกนึกคิด.. ถึงได้ไม่หลุดออกไปจากกัน...

ทำให้นึกย้อน..ไปถึงเรื่อง "การหลอกตนเอง"...
ในปัจจุบัน เราพบว่า "คน"...ทุกวันนี้มีอาการหลอกตนเองมากขึ้น...หลอกตนไปตาม Ideal-Self นั่นก็คือ สิ่งที่ตนคิดอยากเป็น เช่น มองว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามจิตนาการที่นึก ...โดยไม่สอดคล้องตาม Real-self หรือความเป็นจริงของเรา และพบว่า คนเริ่มมีอาการนี้มากขึ้น ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ถูกสภาวะ...แวดล้อม..แรงเหวี่ยงของสภาวะให้เกิด ให้เป็นไป...

ดังนั้น...มองไปทางไหน เราจึงพบแต่คนที่ทุกข์... มีแต่ความทุกข์..มีแต่ความโกรธ...มีแต่ความโมโห...มีแต่ความไม่พอใจ...มีแต่ความเศร้า รันทดใจ ก็เพราะเขาเหล่านี้ ไม่ได้มองอะไรตามสภาพจริงเลย..สภาพแห่งความเป็นจริง ว่า "อ้อ...เราเป็นเช่นนี้นะ ความเป็นจริงเราก็แค่นี้เองนะ..."